Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Upptrappad strid kring bekämpningsmedel i EU

Tonläget skruvas upp inför andra behandlingen av regleringen av växtskyddsmedel i EU. Industrin hotar med höjda matpriser, miljöorganisationerna varnar för hälsoeffekter och VA-branschen vill stärka kopplingen till vattendirektivet.Dagens reglering av bekämpningsmedel är inte tillräcklig. 2006 ... Läs mer

VA-aktuellt

Skärpningar krävs för att uppnå nationella miljömål

Nio av sexton miljömål bedöms vara svåra eller omöjliga att uppnå till 2020. Det gäller bland annat begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö som alla har stor betydelse för VA-sektorn.Bara ett av miljömålen – skydd av ozonskiktet – kan uppnås utan flera åtgärder. Ska ... Läs mer

VA-aktuellt

Ringsjöverket värmer upp fastighet med eget vatten

Att värma upp byggnader med värmepump och värme från berg, jord och sjöar är en svensk specialitet. Men nu visar vattenverket Ringsjöverket på en ny metod. Med hjälp av sju värmepumpar värmer verkets eget vatten hela fastigheten.Sedan början av mars värms hela Ringsjöverket upp med hjälp av det vatten som ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöstadsverket kan bli nav i "vattenteknikplattform"

Sjöstadsverket har fått en rivstart ­sedan det i årsskiftet övertogs av KTH och IVL. Naturvårdsverket och Svenskt Vatten går in med ny finansiering och nu pågår också diskussioner för att bilda en vattenteknikplattform kring verket.– Det finns intresse i Sverige för att samla olika aktörer för ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskare: Näringskristaller kan sluta kretsloppen

Magnesiumoxid och zeolit. Det är lösningen på urinsorteringens största problem – nämligen hur man ska kunna ­lagra, transportera och sprida stora volymer urin. Det menar Zsófia Ganrot, forskare vid Göteborgs universitet.– Det som har varit reningsverkens problem är urinsorteringens lösning, säger ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
VA-aktuellt

Europas hav ska ha god miljöstatus inom 12 år

Senast 2020 ska Europas hav ha uppnått god miljöstatus baserad på åtgärdsplanerna som ska vara i drift 2016. Det fastställer det marina direktivet som troligen träder i kraft i april i år. Från svenskt håll är man mycket nöjd med direktivet. Det innebär ett starkare lagligt stöd än vad som tidigare funnits för ... Läs mer

VA-aktuellt

Felkonstruktion bakom filterbottnar som rasade

Tre filterbottnar har brustit inom loppet av fyra veckor på Forslunda vattenverk i Umeå. Verket försörjer 90 000 personer och har tolv seriekopplade produktions­linjer med sand- och kalkfilter. Åtta linjer togs i drift 1994, övriga fyra är av äldre ­datum. Det är i den fjorton år gamla ­ombyggnaden som ... Läs mer

VA-aktuellt

Allt gick fel när finsk stad fick problem med vattnet

Staden Nokia väster om Tammerfors har i flera månader dragits med svåra dricksvattenproblem. Detta sedan personal vid stadens avloppsreningsverk av misstag tryckt in renat avloppsvatten i dricksvattennätet.Det var den 28 november 2007 som personal vid avloppsreningsverket i Nokia av misstag öppnade ... Läs mer

VA-aktuellt

Skumboll hittar läckorna genom att följa strömmen

En simmande skumboll med en intelligent aluminiumkärna kan vara ett hjälpmedel vid läckjakt i tryckledningar, till ­exempel långa tillförselledningar. Läcksök­nings­specialisten Runo Stenberg förklarar hur den kanadensiska uppfinningen är tänkt att fungera.– Bollen färdas med vattnet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny metod för renovering av vattenledningar

En 300 mm gjutjärnsledning på 70 meter renoverades i slutet av förra året, i Täby kommun norr om Stockholm. För första gången i Sverige användes en ny renoveringsmetod för vattenledningar kallad PU-liner. Tekniken är brittisk och har använts i England de senaste fem åren, i större skala sedan 2005.Sedan ett ... Läs mer

Annons:
Wateraid