Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

VA-mässan 2009 – mässtips

Alla besökare får göra sin egen VA-mässa för att få just sitt besök att bli så givande som möjligt. Det gäller att hitta den rätta mixen mellan nätverkande, kunskapsinhämtande och inspiration.Nytt för i år på VA-mässan är temavandringar.– Alla är välkomna att vara med men vi vänder oss i första hand till ... Läs mer

VA-aktuellt

Svår dricksvattensituation i Gaza och på Västbanken

Palestinierna har den lägsta vatten­standarden i sin region. Det konstaterar Världsbanken i en rapport om vattensituationen på Västbanken och Gazaremsan. Men palestinierna har svårt att själva göra något åt det eftersom Israel har kontrollen.Situationen på Gazaremsan är svårast men samtidigt lättast ... Läs mer

VA-aktuellt

Hörby stoppar kväverening

Hörby kommun anser att kväverening ökar förekomster av blågrönalger i Ring­sjöarna och vill sluta att rena kväve helt. I slutet av april föll domen i Miljööver­domstolen vid Svea Hovrätt och där fick kommunen rätt. Hörby kommun får rätt att stänga kvävereningssteget på Lyby ­reningsverk under en ... Läs mer

VA-aktuellt

Roms akvedukter begravs i betong och nya höghus

Roms vackra akveduktpark riskerar att förstöras av enorma nybyggen. Åtmin­stone om de inblandade kommunerna får som de vill.Akveduktparken är det enda stället där man kan se stora delar av de romerska akvedukterna tillsammans. Den sträcker sig över närmare en mil av grönområde i södra delen av Rom.När ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
VA-aktuellt

Olika biogaslösningar i Stockholmsområdet

I Stockholmstrakten bygger såväl Käppalaförbundet som Syvab egna uppgraderingsanläggningar för fordonsgas. Stockholm Vatten går sin egen väg och säljer istället ut sitt bolag för produktion av fordonsgas.Käppalaförbundet på Lidingö beräknar att deras anläggning för att uppgradera biogas till ... Läs mer

VA-aktuellt

Generaladvokaten går på Sveriges linje i kvävetvisten

Sverige vinner och EU-kommissionen förlorar den segdragna striden om hur ­avloppsdirektivets krav på kväverening ska tolkas. I alla fall om EG-domstolen går på generaladvokatens förslag till avgörande, som presenterades i slutet av mars.Reaktionerna på förslaget är blandade. Först ut att kommentera ... Läs mer

VA-aktuellt

Norrvatten förser Norrtälje med vatten

Kommunfullmäktige i Norrtälje har beslutat att Norrtälje kommun ska ansluta sig till Kommunalförbundet Norrvatten för sin framtida vattenförsörjning. Vid fullmäktigesammanträdet godkändes att medlemsskapet i kommunalförbundet Norrvat­ten fullföljs och att en huvudvattenledning byggs från ... Läs mer

VA-aktuellt

Risk för multiresistenta bakterier

Vatten nedströms ett indiskt reningsverk i Hyderabad har undersökts av forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Reningsverket tar bland annat emot avlopp från cirka 90 ­läkemedelsfabriker. Redan 2007 visade forskarna att det renade vattnet hade halter av bland annat ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Misstag av labbet – det var inte cyanid

Den 23 februari var Sandviken Energi tvungna att meddela industriföretaget Sandvik att det fanns förhöjda värden av cyanid i dricksvattnet på Sandvikområdet.– Vattenprovet togs i en anslutningspunkt där vi tar prover på uppdrag av dem, berättar Bertil Paulsson, VA-chef på Sand­viken ... Läs mer

Annons:
Wateraid