Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Mycket är oklart kring planering av vattenfrågor

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att ansvarsfrågorna kring planering av vattenfrågor är otydliga.– Nu har vi fått två parallella system för planering av vattenfrågor. De hanterar samma typ av frågor men är skilda åt såväl juridiskt som organisatoriskt och politiskt, säger Beatrice ... Läs mer

VA-aktuellt

Svår vattensituation på Gazaremsan efter kriget

Kriget på Gazaremsan medförde stora skador på vatten- och avloppsnätet. FN:s världshälsoorganisation WHO varnar för epidemier eftersom avloppsvatten runnit in i vattenledningar eller ned i grundvattnet.Gazaremsan har inget egentligt vattenverk. Vattnet förs direkt in i ledningarna från 150 källor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenhantering kostar extra i italiensk kommun

Vem ska betala för regnvattnet? I italienska Ravenna har kommunen och vattenbolaget hittat en lösning. Vattenför­brukarna får helt enkelt betala det på sina räkningar.Att ta hand om regnvatten kostar pengar. Speciellt i Italien där regnet ofta kommer som skyfall, och avloppsrören måste fungera väl.I ... Läs mer

VA-aktuellt

Nonylfenol och triclosan utanför tillståndslistan

15 särskilt farliga kemikalier ska tillståndsprövas enligt Reach. Det bromerade flamskyddsmedlet HBCDD och tre ftalater finns med på den första kandidatlistan, som fick hård kritik när den nyligen presenterades.– Vi är förvånade över att listan är så kort och att det saknas så många kemika­lier som ... Läs mer

VA-aktuellt

Falun och Borlänge bildar vattenbolag

De kommunalägda bolagen Falu Energi & Vatten AB och Borlänge Energi AB bildar ett nytt gemensamt bolag för att sköta städernas nya gemensamma vattentäkt i Lennheden.– På det viset får vi ett tydligt ägande av vattentäkten, att vi gör det här tillsammans, säger Bengt Gustafsson, VD för Falu Energi & Vatten i en ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

En ny trainee-utbildning ska locka till VA-sektorn

Den 2 februari 2009 startar en ny trainee-utbildning med målsättning att attrahera de bästa nyutbildade civilingenjörerna. Trainee-satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Vatten, DHI Sverige och Aarsleff Rörteknik. Geografiskt ligger tyngd­punk­ten i Göteborg och tekniskt hamnar den på ... Läs mer

VA-aktuellt

Vässat uppströmsarbete i Öresund

Behöver du nya infallsvinklar på uppströmsarbetet i din kommun? Eller har du bra tips som du vill dela med dig till andra? I så fall, gå in på www.spillvatteninfo.se.Hemsidan är ett resultat av det dansk-svenska projektet Källsamarbetet mellan avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, myndigheter och ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvatten från Bolmen kan bli framtida exportvara

Köpenhamn har inte tillräckliga råvattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. En av de lösningar som diskuteras är att importera vatten från Sverige. Sydvatten AB ska nu göra en förstudie tillsammans med nybildade Vandsamarbejde Sjælland.I Köpenhamnsområdet står Køben­havns Energi för cirka 75 ... Läs mer

VA-aktuellt

Få läkemedel utgör miljörisker

De flesta läkemedelsrester som idag släpps ut via avloppsvattnet ger endast upphov till försumbara miljörisker. Endast två substanserna, östradiol och etinylöstradiol som finns i p-piller, utgör en hög miljörisk. Ytterligare tre, fyra substanser som bland annat ingår i vissa antidepressiva ... Läs mer

VA-aktuellt

I Nederländerna spolar man spolbara hygienprodukter

Nederländerna har fått nog av igensatta ledningar och pumpstationer. Indus­trin måste lösa problemen med spolbara hygienprodukter under 2009. Annars ­hotar miljöministern med reglering.Trots att det inte är så många hygienprodukter som marknadsförs som spol­bara, så kallade flushables, ställer de ... Läs mer

Annons:
Paab 2022