Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Invigning av ny biogasanläggning

Den 12 juni invigdes Syvabs nya fordonsgasanläggning på Himmerfjärdsver­ket i Grödinge. Invigningen förrättades av Anders Lago, ordförande för såväl Syvab som branschorganisationen Svenskt Vat­ten. Uppgraderingsanläggningen för fordonsgas har Syvab färdigställt själva efter en del problem med ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt VA-bolag för nordvästra Skåne

Fem kommuner i Skåne etablerar ett gemensamt driftbolag för VA som ska komma igång under hösten. NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB samägs av Helsingborg, Båstad, Lands­krona, Svalöv och Åstorp. Bolaget kommer att ha cirka 100 anställda och omsätta 300 – 400 miljoner kronor. Tidigare har ... Läs mer

VA-aktuellt

Kontinuerlig kontroll av dricksvatten

Lilla Edets kommun installerar ett system för kontinuerlig bevakning av utgående vatten från vattenverket. Systemet, som är utvecklat av Predect AB i Hud­dinge, installerades i mitten av juni och ska nu utvärderas under sex månader.Tekniken innebär att en avancerad lasersensor läser av kvaliteten i ... Läs mer

VA-aktuellt

Norskt vattenverk betongrenoveras

Nedre Romerike Vannverk (NRV) utanför Oslo renoverade vattenverkets sand- och kolfilterbassänger under våren. Materialvalet för renoveringen av betong­bassängerna föll på en schweizisk betongprodukt för vattentätning, godkänd av norska Folkehelseinstituttet.NRV:s stora anläggning försörjer ... Läs mer

VA-aktuellt

Ytterligare förslag om Östersjön

I juli fick regeringen Naturvårdsverkets förslag på vad som kan göras för Östersjöns miljötillstånd. Det handlar om Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan. Enligt preliminära beräkningar ska Sverige minska utsläppen av kväve med cirka 21 000 ton och av fosfor med cirka 290 ton.En möjlighet som ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun bygger nytt vattenverk i Södra Vi, åtta kilometer norr om centralorten. Vattenverket ska både säkerställa vattenförsörjningen i Södra Vi och förstärka vattentillgången i Vimmerby. Rå­vattnet i Södra Vi tas från nyborrade brun­nar i samma område som det tidigare.– Att flytta brunnarna är ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag på undantag i upphandlingsregler

Regeringen föreslår att kommuner och landsting ska slippa tillämpa lagen om offentlig upphandling när de handlar från egna bolag. Den nya lagen ska vara tillfällig och föreslås gälla från 1 juli 2010 fram till den 1 januari 2013 då en utvärdering ska ske.Huvudvillkoret för att kommuner ska kunna tillämpa ... Läs mer

VA-aktuellt

Smart brunnslock

Mälarenergi i Västerås testar en ny typ av brunnslock som övervakar vattennivån i brunnen och kan rapportera data via GSM-nätet. Locket klarar sig utan extern elförsörjning.– Vi har köpt ett för att testa. Vi vill se vad om det fungerar bra, säger Hans-Erik Wikström som är chef för ledningsnät på ... Läs mer

VA-aktuellt

Kokt i Evertsberg

Under våren och den första delen av sommaren var vattenproblemen i Everts­berg i Älvdalen en följetong för invånare och VA-personal. Informations­mötena om vattnet på bygdegården avlöste varandra och först den 26 juni kunde kokningsrekommendationen som utlystes den 21 april tas bort.Det var under ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik mot förslag

Under våren och sommaren har flera viktiga remissinstanser reagerat på vattenmyndigheternas förslag i samrådshandlingarna om Ramdirektivet för vatten. Såväl Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, LRF som Sveriges Kommuner och Lands­ting (SKL)är rejält missnöjda med förslagen.Fram till den 1 september ... Läs mer

Annons:
Paab 2022