Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Vattenproblem i Lysvik

I förra veckan upptäcktes enterokocker i dricksvattnet i Lysvik, Sunne kommun. Vattnet bedömdes som otjänligt och kommunen fick ställa ut dricksvattentankar i samhället. Prover visar att mikroorganismerna inte finns i råvattnet till vattenverket. Natten till tisdag 8 september kommer bland annat ... Läs mer

VA-aktuellt

Webbtjänst mot avgrävda ledningar

En ny webbtjänst som ska få bukt med problem kring avgrävda ledningar invigdes den 7 september i Uppsala.Med en enda förfrågan kan den som planerar ett grävprojekt nå alla som har ledningar nedgrävda på platsen via ledningskollen.se.Ledningar inom till exempel el, vatten, telefoni och internet ska vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Bromölla säkrar vattnet

Bromölla Vatten har ansökt om att få fördubbla sitt uttag ur sin grundvattentäkt i centrala Bromölla, enligt Kristianstadsbladet. Dagens vattendom är från 1957 och de nivåerna håller inte riktigt i dagens expanderande Bromölla. På lång sikt hoppas Bromölla Vatten på att kunna lägga ner ett antal av ... Läs mer

VA-aktuellt

Robertsfors konkurensutsätter VA

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.154em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: ... Läs mer

VA-aktuellt

Övervakning av vattenkvalitet testas

Vattenenheten i Motala kommun kommer att utvärdera Predect ABs nya teknik för realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förening. Den första september startades ett ettårigt projekt vid Borensbergs vattenverk där både råvatten och utgående vatten ska ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Barlastvatten ska tas omhand ombord

Fartygs barlastvatten ska antingen skiftas på vissa förutbestämda områden eller renas ombord. Detta för att undvika att skadliga och främmande organismer och arter släpps ut i vattnen. Det är innebörden av Barlastkonventionen, som regeringen nu vill att Sverige ska underteckna.Hittills har 18 länder ... Läs mer

VA-aktuellt

Skurup in i Sydvatten

Kommunfullmäktige i Skurup sa den 1 september ja till att ansluta kommunen till Sydvatten. Tanken är att Skurups kommun ska fortsätta använda sig av sina befintliga vattenverk och gå över till Sydvatten när de egna anläggningarna kräver för stora renoveringar, enligt Ystads Allehanda.Delägarskapet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Sju kommuner i biogassamarbete

Sju dalakommuner har gått ihop i ett biogasprojekt. En förstudie har inletts för en gemensam rötningsanläggning som ska hantera komposterbart avfall, ren­ingsverksslam, gödsel och eventuellt mjukt slaktavfall. Deltar i projektet gör Rättvik, Orsa, Leksand, Gagnef, Mora, Malugn och Älvdalen. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Välbesökt världsvattenvecka

Över 2 000 experter och politiska ledare från hela världen samlades i Stockholm den 16 – 22 augusti för världs­vattenveckan. I år var temat –Reagerar på globala förändringar – Tillgång till vatten för allmänhetens bästa.–Utöver över 100 seminarer delades även flera priser ut. Bland annat Stock­holm Water ... Läs mer

VA-aktuellt

Branschorganisation för minireningsverk

Sverige har fått en ny branschorganisation inom VA-området. Det är MRV som ska vara en oberoende branschorganisation för godkända, EN-certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal om minireningsverk till allmänheten, myndigheter och andra. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2022