Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Stort ras vid vattenläcka

I Granlo, en stadsdel i västra Sundsvall, har jordmassor och träd rasat ner i Selångersån efter en större vattenläcka.Mittsverige Vatten identifierade läckan under natten mot torsdagen, ett brott på en ledning som gått rakt av. Vatten har förmodligen tryckts ut i marken under flera dygn. Medvetna om ... Läs mer

VA-aktuellt

Brittisk plan mot översvämningar

Brittiska naturvårdsverket, The Environment Agency, har presenterat sin plan för att klara översvämningar och klimatförändringar under de närmaste fem åren. 200 000 hem och industrier i England och Wales ska skyddas mot översvämningar. Cirka 1 450 mil vattendrag ska förbättras i landet.I övrigt handlar ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt i Evertsberg

Till Vasaloppsstarten i början av mars ska Älvdalens kommun ha klart med ny vattenförsörjning i Evertsberg. I våras hade kommunen stora problem med vattenkvaliteten i området och nu har man hittat en ny permanent lösning, skriver Dala-Demokraten.Den nya vattentäkten ligger två kilometer från byn och där ... Läs mer

VA-aktuellt

Krav kräver granskning av Eurofins

Organisationen Krav kräver nu att Swedac ska granska laboratorieföretaget Eurofins. I förra veckan påstod konsumentsajten Testfakta att Kung Markattas Krav-märkta te innehöll bekämpningsmedel.Nu medger Eurofins som utförde testerna att resultatet berodde på ett metodfel i laboratoriet. Teet ... Läs mer

VA-aktuellt

Fokus på vatten och energi

Under den årliga mässan för hållbar uveckling och miljöteknik West Coast Green i San Francisco låg fokus på sambandet mellan vattenhantering och energifrågor och de betydande miljövinster som kan göras när de två sammankopplas.– Att spara vatten sparar energi. Att spara energi sparar vatten. Det finns en ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Få VA-motioner

När den allmänna motionstiden i riksdagen gick ut för året första veckan i oktober hade ledamöterna lämnat in totalt 3 815 motioner. Bara ett femtontal hade anknytning till VA-området.EU:s ramdirektiv för vatten var ämne för ett par motioner. Staffan Danielsson (C) och Solveig Zander (C) är oroliga för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Gemensamt verk

Grek- och turkcyprioter lever på var sin sida av Cypern och har hittills inte kunnat enas om en återförening. Det enda de hela tiden lyckas samarbeta om är en skitsak: reningsverket i Nicosia.Cypern var en brittisk koloni fram till 1960. På den tiden bestod stadens avloppssystem av att varje hus hade sin ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväveavgörande

Den segdragna tvisten om hur avlopps­direktivets krav på kväverening ska tolkas är nu avgjord. EG-domstolen gav Sverige rätt mot EU-kommissionen förutom när det gäller 37 verk.Av de 141 avloppsreningsverk som tvisten gällde medgav Sverige att dessa 37 saknade eller hade otillräcklig kväverening. Av ... Läs mer

VA-aktuellt

Utökat VA-samarbete i Halland

Mark och Hylte kommuner är intresserade av samarbete med Vivab, Vatten i Väst AB. Vivab ägs av Falkenberg och Varberg och sköter VA-hanteringen i ägarkommunerna. Enligt SR Halland har Mark och Hylte visat intresse för ett närmande som skulle kunna bli aktuellt från 2011. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2021