Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

SKL kräver politisk styrning av vattendirektivet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fortsätter att ifrågasätta genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten. I en debattartikel i Blekinge Läns Tidning igår onsdag, kräver SKLs ordförande Anders Knape en helomvändning i arbetet. Han har i artikeln stöd av kommunstyrelseordförandena i ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk måste byggas ut i Mellanfjärden

I samhället Mellanfjärden, Nordanstigs kommun, har reningsverket för låg kapacitet. Verket är byggt på 1970-talet. Nu vill kommunen köpa in ytterligare mark runt reningsverksbyggnaden för att kunna bygga ut. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya överföringsledningar mellan Hofors och Torsåker

Gästrike Vatten planerar att lägga ner rening- och vattenverken i Torsåker och ersätta dem med överföringsledningar till Hofors. Arbetet ska påbörjas under 2010 och vara färdigt under 2011. Investeringen beräknas till 36 miljoner kronor. Vattenverket i Malmjärn och reningsverket i Torsåker har idag ... Läs mer

VA-aktuellt

Sandviken Energi vill bolagisera VA-förvaltningen

Sandvikens kommun är inte med i det regionala VA-bolag som bildats i länet, Gästrike Vatten. Nu vill istället Sandviken Energi bolagisera VA-förvaltningen. Det är Sandviken Energi som sköter ledningsnäten för kommunens räkning. Sandviken Energi menar att ett eget bolag för VA-verksamheten skulle ge ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten tar entreprenad i Solna

Stockholm Vatten har vid en upphandling fått uppdraget att sköta drift och visst underhåll av Solna Vatten ABs ledningsnät. Avtalet gäller från februari 2010 till januari 2012. Årsarvodet för första året är 1 544 000 kronor, för den resterande tiden gäller en indexreglering. (EW) ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
VA-aktuellt

Vatten får inte orsaka krig

Storbritannien kommer lyfta vattenfrågorna på FNs klimattoppmöte i Köpenhamn i december.– Vi måste säkerställa att vatten inte blir en orsak till krig, det är därför vi arbetar så hårt för Köpenhamn, sa Storbritanniens miljöminister Hilary Benn på vattenkonferensen Water 2009 i London.Han pekade också ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattnet godkänt i Hedby

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.154em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattentorn repareras temporärt

Vattentornet i Sibbhult har stått med halvtrasig fasad i flera år sedan en storm år 2006 rev av flera plåtar på reservoaren. Turerna runt renovering av tornet har varit många. Så sent som den 18 september kunde cirkulation.com rapportera att det inte var något alternativ för kommunen att riva tornet då man satt ... Läs mer

VA-aktuellt

Biogas miljövänligaste drivmedlet

Försäljningen av gasfordon och fordonsgas ökar kraftigt. Samtidigt har biogasens andel av fordonsgasen stadigt ökat de senaste åren. Nu bekräftar Vägverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket att gasbilarnas klimatnytta ökar, när de presenterar ett index över nya bilars klimatpåverkan.I ... Läs mer

VA-aktuellt

Fotoutställningar om vatten

Kulturhuset Blå Stället i Angered utanför Göteborg hade vernissage för två nya utställningar den 17 oktober. I Bilder från tibetansk by + Brobygge handlar det om byn Ranzi i Tibet där klimatförändringar hotar byns bro. Bron är enda vägen till odlingar och dricksvatten.I Världens Vatten får betraktaren ... Läs mer

Annons:
Paab 2020