Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Sjöbo förhandlar med Sydvatten

Sjöbo kommun har beslutat att inleda förhandlingar om ett medlemsskap i Sydvatten. Kommunens utredning visar att det är billigare för Sjöbo med egen vattenförsörjning på kort sikt men att ett medlemsskap i Sydvatten är intjänat till år 2027. Kostnaden för kommunen ligger i ny ledningsdragning samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Swedish Biogas blir kvar i USA

Swedish Biogas International har skrivit ett samarbetsavtal som spänner över 21 år med staden Flint i Michigan, USA. Avtalet gäller samarbete kring en biogasanläggning.Swedish Biogas International (SBI) ska bygga och driftsätta en biogasanläggning för rötning av slam från Flints avloppsreningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen ger fel signaler om vattenarbetet

Regeringen säger att Östersjöarbetet är högt prioriterat men slopar samtidigt skatten på handelsgödsel. Miljöorganisationer och flera oppositionspartier har kritiserat beslutet. Nu kommer även en reaktion från branschorganisationen Svenskt Vatten.– Jag är chockad över att regeringen gett efter ... Läs mer

VA-aktuellt

Mineralvatten i Avesta

Avesta kommun har fått sitt råvatten klassificerat som naturligt mineralvatten. Kommunen skickade in sin ansökan hösten 2007 och den 2 september 2009 kom beskedet att vattentäkten i Brunnbäck klarat kraven för naturligt mineralvatten. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenproblem i Lysvik

I förra veckan upptäcktes enterokocker i dricksvattnet i Lysvik, Sunne kommun. Vattnet bedömdes som otjänligt och kommunen fick ställa ut dricksvattentankar i samhället. Prover visar att mikroorganismerna inte finns i råvattnet till vattenverket. Natten till tisdag 8 september kommer bland annat ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Webbtjänst mot avgrävda ledningar

En ny webbtjänst som ska få bukt med problem kring avgrävda ledningar invigdes den 7 september i Uppsala.Med en enda förfrågan kan den som planerar ett grävprojekt nå alla som har ledningar nedgrävda på platsen via ledningskollen.se.Ledningar inom till exempel el, vatten, telefoni och internet ska vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Bromölla säkrar vattnet

Bromölla Vatten har ansökt om att få fördubbla sitt uttag ur sin grundvattentäkt i centrala Bromölla, enligt Kristianstadsbladet. Dagens vattendom är från 1957 och de nivåerna håller inte riktigt i dagens expanderande Bromölla. På lång sikt hoppas Bromölla Vatten på att kunna lägga ner ett antal av ... Läs mer

VA-aktuellt

Robertsfors konkurensutsätter VA

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.154em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: ... Läs mer

VA-aktuellt

Övervakning av vattenkvalitet testas

Vattenenheten i Motala kommun kommer att utvärdera Predect ABs nya teknik för realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förening. Den första september startades ett ettårigt projekt vid Borensbergs vattenverk där både råvatten och utgående vatten ska ... Läs mer

VA-aktuellt

Barlastvatten ska tas omhand ombord

Fartygs barlastvatten ska antingen skiftas på vissa förutbestämda områden eller renas ombord. Detta för att undvika att skadliga och främmande organismer och arter släpps ut i vattnen. Det är innebörden av Barlastkonventionen, som regeringen nu vill att Sverige ska underteckna.Hittills har 18 länder ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019