Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Kommunalt VA till Helgö

Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa ... Läs mer

VA-aktuellt

Metria kan bolagiseras

Lantmäteriets uppdragsverksamhet inom Metria lämpar sig bra att driva i aktiebolag. Det framgår av en ny utredning.Christina Rogestam, tidigare VD Akademiska Hus, har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Bjuv investerar i VA

Bjuvs kommun planerar investeringar i gata och VA för över 6,8 miljoner kronor. Den största investeringen, som står för två miljoner kronor, är för ett nytt dagvattenmagasin i Ekeby, skriver Helsingborgs Dagblad. Andra aktuella investeringar är modernisering av ett par högreservoarer samt avveckling av ... Läs mer

VA-aktuellt

Nio kilometer ny vattenledning i Ängelholm

Ängelholms kommun bygger en ny vattenledning från vattenverket i Vejbystrand till vattentornet i Ängelholm. Under de närmaste tjugo åren planerar kommunen för cirka 2 700 nya bostäder samt ett tiotal industri- och handelsbyggnader och då räcker den befintliga ledningen inte till. Uppdraget att bygga den ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljööverdomstolen ogillar överklagande om Bäste träsk

Miljööverdomsstolen tar inte upp frågan om huruvida Gotlands kommun ska få utöka vattenuttaget ur Gotlands största sjö, Bäste Träsk. Tre privatpersoner hade överklagat miljödomstolens tidigare beslut men miljööverdomsstolen anser att de inte har rätt att överklaga. Cirkulation har skrivit tidigare ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Höjd VA-taxa i Svalöv

VA-taxan i Svalöv höjs med i snitt 7,5 procent. Kommunens fullmäktige vill följa lagstiftningen bättre och se till att ha en hundraprocentig avgiftsfinansiering. VA-verksamheten i Svalöv dras med ett underskott som enligt kommunpolitkerna beror på startkostnaderna för det regionala driftsbolaget för ... Läs mer

VA-aktuellt

Brott mot arbetsmiljölagen vid reningsverk

Ett rörläggningsföretag i Trelleborg misstänks för brott mot arbetsmiljölagen, uppger SVTs Sydnytt.Det var i maj vid ett arbete på Smygehamns reningsverk i Trelleborg som en arbetstagare fick jordmassor över sig. Händelsen rapporterades aldrig till Arbetsmiljöverket, något som företaget är skyldigt ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunnsborrning i naturreservat

Säters kommun har fått tillstånd att borra efter grundvatten i Säterdalens naturreservat. Konsultföretaget Midvatten AB har redan utfört seismiska undersökningar och vill nu gå vidare med provborrningar. Länsstyrelsen anser att borrningarna inte har någon menlig inverkan på områdets skyddsvärden, ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora Enso antar vattenprogram

Stora Enso har som första pappers- och massaföretag skrivit under FNs så kallade vattenmandat, The CEO Water Mandate.– Vattenbrist är ett globalt problem som blir alltmer viktigt för Stora Enso och hela pappers- och massaindustrin. Vattenmandatet kommer att möjliggöra för oss att dela våra erfarenheter ... Läs mer

VA-aktuellt

Bohuskommuner flyttar VA-administration

Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner lägger över administrationen för VA och renhållning till Rambo AB. Rambo är ett bolag inom återvinning och avfallshantering som ägs gemensamt av de fyra västkustkommunerna. Tidigare har det varit renhållning som dominerat uppgifterna i det kommunala ... Läs mer

Annons:
Wateraid