Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Ökat kvävenedfall påverkar sjöar

Mängden kväve i atmosfär och olika ekosystem har ökat dramatiskt till följd av människans användning av handelsgödsel och fossila bränslen. Ett exempel är förhöjda kvävehalter i många sjöar i områden med högt kvävenedfall. Detta påverkar näringstillgången för växtplankton, enligt en ny studie som ... Läs mer

VA-aktuellt

Marie Hafström utreder havsmyndighet

Marie Hafström har fått uppdraget att utreda hur den nya havs- och vattenmiljömyndigheten ska organiseras. Hafström har varit generaldirektör för Kustbevakningen och för Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Lunchsamtal på VA-mässan 2009

Två av de lunchsamtal som Cirkulation och Föreningen Vatten arrangerade på VA-mässan finns nu tillgängliga på nätet. Den 22 september handlade diskussionen om Vattendirektivet och torsdag 24 september diskuterades läkemedelsrester i avloppet.Lunchsamtal 22 september 2009<object ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatutställning i Malmö

Söndagen den 8 november öppnar utställningen Den hållbara staden, på Malmö Museer. VA Syd har varit med att ta fram utställningen som ska visa att klimathotet är en global fråga som också kan kopplas lokalt till Malmö. Utställningen är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommun åtalad för utsläpp

Länsstyrelsen i Västerbotten hävdar att Storumans kommun kan haft för höga fosforhalter från reningsverket i Stensele under två års tid. Länsstyrelsen har lämnat in en åtalsanmälan till miljöåklagaren. Enligt länsstyrelsen har prover bara tagits vid sex tillfällen per år, jämfört med de lagstadgade 24. ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Reningsverk byggs ut för 200 miljoner kronor

Umeås centrala avloppsreningsverk på Ön ska byggas ut för 200 miljoner kronor. Verket är idag dimensionerat för 100 000 invånare och räcker snart inte till längre. Det utbyggda verket ska klara 200 000 invånare.Just nu är Umeva inne i en förstudie för att se hur den befintliga anläggningen ska kompletteras. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-bloggarna igång!

Nu är VA-bloggarna på cirkulation.com igång! Först ut är Mats Bergmark, MittSverige Vatten och Cirkulations chefredaktör Erik Winnfors. Under den närmaste veckan kommer flera bloggar igång. Bloggarna hittar du här. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Många ändringar runt vattendirektivet

På Nationellt Vattenforum 09 i Stockholm under tisdagen var huvudbudskapet från vattenmyndigheterna att de tagit intryck av alla de remissvar de fått under samrådet och att de vill utveckla dialogen med intressenterna i vattenområdet.Några åtgärder som ska vidtas till slutdokumenten är att förbättra ... Läs mer

VA-aktuellt

Hässleholm Vatten kritiserar egna kommunen

Hässleholm Vatten är kritiska till Hässleholms kommuns detaljplan för logistikcentret Hässleholm Nord. De konstaterar att det saknas åtskilliga planer för bland annat avlopp och dagvatten. Hässleholm Vatten menar att det idag saknas underlag för en trovärdig kalkyl, skriver Norra Skåne.Kommunens ... Läs mer

VA-aktuellt

Tvist om VA-jobb

Oskarshamns kommun, konsulten WSP och entreprenören AMA (Allt i mark och anläggning) har hamnat i en tvist om VA-utbyggnaden i Stångehamn.Kommunen och AMA har en tvist om 3,9 miljoner kronor. Samtidigt kräver kommunen WSP på 1,7 miljoner kronor för merkostnader som enligt kommunen uppstått på grund av ... Läs mer

Annons:
Paab 2019