Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Länsstyrelse kritisk mot farligt gods

Länsstyrelsen i Kronoberg ger Vägverket tre år att bygga skyddsåtgärder vid Växjös och Alvestas vattentäkt Bergaåsen. Om Vägverket inte uppfyller kraven på tre år kan man från länsstyrelsen tänka sig att stänga E4:an för farligt gods, enligt Sveriges Radio Kronoberg.Varje månad passerar hundratusen ton ... Läs mer

VA-aktuellt

Linköping får Sveriges största reningsanläggning för biogas

Svensk Biogas i Linköping ökar produktionskapaciteten för att möta den höga efterfrågan på biogas. Vid en anläggning som blir Sveriges största för rening av biogas, ska gasen produceras av slakt- och livsmedelsavfall. Ordern för bygget som är på 31,5 miljoner kronor, har gått till Purac, som ingår i Läckeby ... Läs mer

VA-aktuellt

Förlängd utredningstid för vattenkvalitet

Den statliga utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet får två månaders tidsfrist. Regeringen har beslutat att utredaren Dag von Schantz ska presentera sitt slutbetänkande den 28 februari 2010. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Kina stor marknad för slambehandling

Kina måste lösa hanteringen av stora volymer avloppsslam. Vid utgången av 2008 beräknades Kina ha investerat motsvarande över 204 miljarder kronor i 1 550 reningsverk. Där produceras 86 miljoner ton slam dagligen.Kinesisk lagstiftning kräver att slam måste ha minst 40 procents TS-halt för att få ... Läs mer

VA-aktuellt

Övervakning vid reningsverk

Östersunds kommun sätter upp övervakningskameror vid Gövikens reningsverk. Detta efter upprepade intrång med skadegörelse som följd på det inhägnade området. Samtidigt ansöker kommunen om att få sätta upp en kamera vid sin biogasmack i Göviken, även där har skadegörelse förekommit, skriver ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Sverige ska inte behöva rena så mycket fosfor

Svenskt Vatten anser att förslagen om fosforrening i Baltic Sea Action Plan (BSAP) är felräknat. I sitt remissvar menar Svenskt Vatten att Sveriges fosforbeting är felräknat och hela tio gånger större än vad det borde vara.Anledningen är enligt Svenskt Vatten att beräkningarna inte tagit hänsyn till den ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-förnyelse i Åtvidaberg

Under våren tar Åtvidabergs Vatten två nya vattenverk i drift. Falerums vattenverk har haft provdrift sedan veckan innan jul. I maj ska även Fågelsångens vattenverk vara igång. Sedan kommer turen till reningsverket i Håckla, skriver Corren.se.Just nu utreds alternativen totalrenovering, nybyggnation ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöpungar kan reducera närsalter och bli till biogas

Odling av sjöpungar kan komma att bli ett alternativ till blåmusselodlingar för att ta upp näringsämnen ur havet. De skördade Sjöpungarna kan sedan användas för biogasproduktion. Idéen kommer från havsforskaren Fredrik Norén. Lysekils kommun söker bidrag för en försöksodling.– Vår målsättning är att ... Läs mer

VA-aktuellt

Överföring ersätter vattenverk i Bromölla

Bromölla kommuns har idag sju vattenverk. Inom några år ska det finnas tre kvar. Redan om två månader ska samhället Gualöv vara klart för inkoppling till det centrala verket i Bromölla. Senare ska även vattenverken i Näsum, Råby och Axeltorp läggas ned, som cirkulaton.com skrivit om tidigare.På Bromölla ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark i Skara

Skara kommun anlägger en 7 500 kvadratmeter stor våtmark vid Karstorp. Detta för att avlasta vattendragen Dofsan och Drysan. Framöver planeras flera våtmarker i Dofsans och Drysans avrinningsområden.– Tanken är att vi ska få ett helt system med våtmarker, säger kommunekolog Morgan Johansson till Nya ... Läs mer

Annons:
Paab 2020