Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Vattenverket stängt efter kemikaliefel

Rosa vatten Vattenverket i Unnaryd, Hylte kommun har stängts ned efter ett tillfälligt fel. Detta efter problem med kaliumpermanganatdosering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Infekterade reningsverk fungerar sämre

Förkylt Mikrobiologin vid ett reningsverk fungerar sämre om det blir virusinfekterat. Mer viruspartiklar ger ökade utsläpp av organiskt kol. Det visar en forskningsstudie publicerad i Water Research X, av svenska forskare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sex piloter för PFAS-rening i Gävle

På Sätra vattenverk i Gävle pågår just nu ett pilotprojekt för att hitta bästa reningsteknik för PFAS i dricksvattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommun och entreprenör löste entreprenadkris

Materialkrisen De kraftiga prisökningarna på armeringsjärn höll på att tvinga en underentreprenör vid ombyggnationen av Stadskvarns reningsverk, Skövde, i konkurs. Nu har huvudentreprenören och Skövde kommun gemensamt hanterat problemet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt avloppsdirektiv missar centralt problem

EU Flera av EU-kommissionens förslag i nya avloppsdirektivet straffar effektiva reningsverk och orsakar kostnader utan miljönytta. Det anser Svenskt Vatten. Samtidigt välkomnar branschorganisationen en utökad förorenaren betalar-princip. ... Läs mer

Annons:
VAK2023a
VA-aktuellt

Nytt avloppsdirektiv och skärpningar om föroreningar

EU EU:s olika direktiv kring vatten måste ses över, enligt EU-kommissionen. Den lägger fram ett förslag för att förnya dem, som en satsning i ”Den gröna given”, som ska göra alla unionens länder mer miljövänliga. En stor del rör det så kallade avloppsdirektivet. Branschorganisationen Eureau är positiv men ... Läs mer

VA-aktuellt

Örebro och NCC oense om betongarbete i reservoar

Betongtvist Slutbesiktning av vattenreservoaren Lyra i Örebro är godkänd, men frågetecken kring betongarbetena kvarstår menar Örebro kommun. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt forum för långsiktiga VA-mål

Den 29 november hålls Vattenindustrin Forum 22. Det handlar om en ny mötesplats för VA-branschen som näringslivets branschorganisation Vattenindustrin vill etablera. Där ska inte minst långsiktiga frågeställningar få ta plats. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya vattendirektiv ställer krav

EU Nu är det dags att se över EU:s vatten- och avloppsdirektiv. Det anser EU-kommissionen, som i dag lagt fram ett förslag om att förbättra och modernisera direktiven som rör vatten och luft. Detta ingår i satsningen ”Den gröna given”, som ska göra EU mer miljövänligt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverket i Gnesta utsatt för olaga hot

Hot På morgonen torsdag 20 oktober, så tog reningsverket i Gnesta kommun emot ett hot i ett kuvert. Föremålet avlägsnades av polis. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 490 >>