Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Ingen förlängning av ramdirektiv efter 2027

Ramdirektivet EU har inga planer på att förlänga slutdatumet för EU:s Ramdirektiv för vatten efter att den tredje förvaltningscykel går ut 2027. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk i Kalmar för 1,7 miljarder

Investeringsdags Kommunfullmäktige i Kalmar har godkänt investeringen i nytt centralt reningsverk. Investeringen beräknas till cirka 1,7 miljarder kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mycket VA när H22 slår upp portarna

H22 Idag den 30 maj, öppnar stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg. Under 35 dagar mellan 30 maj och 3 juli visar staden upp sin satsning på innovationer för en hållbar stad. ... Läs mer

VA-aktuellt

Badvattenprover på en kvart

Badvattenkvalitet I sommar testar Helsingborgs stad ny teknik för badvattenprover, som ska ge svar inom en kvart, på frågan om det finns kolibakterier i badvattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA Tour Sweden avklarad

Lyckad mässa Tisdagen den 24 maj avslutades VA Tour Sweden 2022 med ett stopp på Elmia i Jönköping. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Stor VA-omvandling i Östhammar på gång

VA-utveckling Stora investeringar sker i VA-systemen i Östhammars kommun. I veckan får kommunledningen ett förslag om en stor utbyggnad i kommunens östra delar, att ta ställning till. Ny avloppsreningskapacitet och ökad dricksvattenproduktion måste till. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ukrainsk branschorganisation in i Eureau

Ukraina Ukrainska Ukrvodokanal knyts till Eureau. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pär Dalhielm vice ordförande för Eureau

Viktigt uppdrag Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, föreslås som vice ordförande för Eureau. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stärkt civilberedskap för dricksvattenförsörjningen

Regeringen Under onsdagen den 18 maj presenterade regeringen en ny myndighetsstruktur som är tänkt att stärka civilförsvaret. Livsmedelsverket blir beredskapsmyndighet för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Krav på kväverening i Norge

Kvävereningsdags Många norska reningsverk behöver nu införa kväverening. Bedömningen är att de yttre delarna av Oslofjorden är i en så dålig kondition att alla reningsverk och industrier i avrinningsområdet kommer att få nya krav. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 5 ... 482 >>