Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Nya Cirkulation.se lanseras snart!

Omstart Cirkulation får nu en helt ny webbsida. Läs mer om vad det kommer att innebära, och vad du som läsare och prenumerant kan behöva tänka på. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt bistånd till vatten lägre än 2015

Biståndsminskning Såväl svenskt som internationellt bistånd till rent vatten, sanitet och hygien minskar, en trend som märkts under flera år. En rapport visar att det globala biståndet kommer att minska med 20 miljarder kronor per år om trenden håller i sig. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fynd av desfenylkloridazon i Sjöbo

Bekämpningsmedel I Sjöbo kommun har bekämpningsmedelsresten desfenylkloridazon hittats i flera vattentäkter. En ny utökad provtagning visar nu även ett område där halten ligger över gränsen för godkänt dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala uppvaktar miljöministern om Kungsängsverkets framtid

Reningsverksdödläge Uppsala kommun uppvaktar miljöministern för att lösa tillståndsfrågan för Uppsalas utbyggnad av det centrala reningsverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Västerås stad anlägger ännu en våtmark

Våtmark I Västerås fortsätter satsningarna på våtmarker för vattenrening och biologisk mångfald. Nu gäller det Rönnby våtmark där anläggningsarbetena påbörjas i september. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
VA-aktuellt

Gryaab kartlägger utsläpp till luften med drönare

Växthusgaser Kommunalägda Gryaab i Göteborg kartlägger metan- och lustgasutsläpp. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utämningsmagasin för spillvatten vid Sundet

Utjämning vid reningsverk Bygget av ett nytt utjämningsmagasin för spillvatten vid Sundets reningsverk i Växjö, startade måndag 21 augusti. Magasinets volym är totalt 27 000 kubikmeter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stopp för VA-anslutning i Lund

Lundatrassel VA Syd kommer inte att medverka till att bygga ett nytt reningsverk i Lund. Det betyder att Lunds kommun inte kommer att kunna expandera. Nyanslutningar till reningsverket kan inte göras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ineffektivt med försäkringskrav

Försäkringsbolag Den omfattande ekonomihanteringen kring försäkringsfrågor tar för mycket resurser från VA-branschen. Det menar Johanna Sörensen vid Lunds universitet. Hon anser att Danmark har en bättre modell. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenpristagare: Europa i vattenkris

Vattenkris Europa står inför en vattenkris. Den 22 augusti tar Andrea Rinaldo emot årets Stockholm Water Prize vid en ceremoni i Stockholms stadshus. Han anser att spridningen av sjukdomar är ett av de största klimatförändringsrelaterade problemen för Europas vattensektor de kommande åren. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 510 >>