Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Dyrt att rena PFAS-förorenat lakvatten

PFAS Rening av PFAS-förorenat vatten är dyrt men reningen kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena. Det mest ekonomiska vore dock att fasa ut PFAS ur produkter. Det är slutsatsen ur en ny rapport från IVL Svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Varim blir Vattenindustrin

Näringsliv Vattenindustrin, det är det nya namnet för vattenföretagens branschorganisation. Idag den 25 maj byter Varim till det nya namnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ragn-Sells och Kemira i återvinningssamarbete

Fosforåtervinning Ragn-Sells och Kemira inleder ett samarbete för att återvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam på Kemiras område i Helsingborg. Projektet tilldelades nyligen 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. ... Läs mer

VA-aktuellt

Elva döda vid pumpstation i Ryssland

Ryssland Elva personer har dött vid en olycka på ett reningsverk i Taganrog i södra Ryssland. Ytterligare sju personer vårdas på sjukhus. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gemensamt VA-bolag i Västmanland närmare

VA-bolag Västerås, Hallstahammar och Surahammar går vidare med sitt arbete för att bilda ett gemensamt VA-bolag. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

VA Syd tar tillvara näring i urin

Urinseparitism På VA Syd:s huvudkontor installeras nu ett innovativt toalettsystem som torkar urinen till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya ... Läs mer

VA-aktuellt

Danska minkgravar kräver vattenrening

Danmark Torsdag den 13 maj börjar det danska arbetet med att gräva upp 13 000 ton avlivade minkar som på sikt skulle kunna blivit ett problem för vatten i ett par samhällen nära Viborg. Ett tioårigt projekt med vattenrening ska förhindra föroreningar till ytvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pilot för slamfritt reningsverk

Teknikutveckling Kommunägda Roslagssvatten startar tester i pilotskala för att testa ny teknik där slam omvandlas till biokol. Tekniken kommer från C-Green Technology. Även IVL Svenska Mijöinstitutet finns med i samarbetet för att i förlängningen skapa ett slamfritt reningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvattenkvalitet i realtid

Dricksvattenkvalitet Storsatsning på dricksvattenkvalitet i Skåne ska ge ny kunskap och snabbare analysmetoder. ”I framtiden ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår”. ... Läs mer

VA-aktuellt

Region Uppsala stämmer Försvaret för PFAS

PFAS-stämning Nu stämmer även Region Uppsala Försvarsmakten för ökade kostnader i samband med att en vattentäkt förorenats av PFAS. Regionen har ökade kostnader för att trygga vattenförsörjningen till Akademiska sjukhuset. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 4 5 ... 462 >>