Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Reningsverksbygge igång på Orust

Reningsverk Orust kommun bygger ut och om Ellös reningsverk för 175 miljoner kronor. För entreprenören Malmberg innebär totalentreprenaden bolagets största enskilda order någonsin. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hårt gränsvärde för PFAS i dricksvatten

PFAS Livsmedelsverket väljer att försöka att sätta strängast möjliga krav på gränsvärde för PFAS i dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kriget i Ukraina påverkar VA-branschen stort

Ny situation Kostnadsökningar för VA-branschen på upp till 30 procent under det närmaste halvåret och ett osäkert läge som sträcker sig över flera år. Samtidigt blir leveranserna osäkrare. Det tror leverantörerna inom Vattenindustrin när de siar om framtiden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya avväganden för Cirkulation

Tidningstänkande Utvecklingen av kriget i Ukraina och ett uppmärksammat säkerhetsläge innebär att Cirkulations roll som branchstidskrift blir ännu viktigare men också mer grannlaga. ... Läs mer

VA-aktuellt

Brister i VA Syds säkerhetsarbete straffas

Säkerhetsbrister VA Syd påförs en sanktionsavgift av Länsstyrelsen, efter att VA Syd själva upptäckt flera brister i sitt eget säkerhetsarbete. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Ny vd för Vätternvatten

Vd-tillsättning Patrik Schelin är ny vd för Vätternvatten AB. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bara grundvatten i Leksand

Grundvattendags Alla VA-abonnenter i Leksands kommun får grundvatten i kranen från och med tisdag 3 maj. Projektet har pågått under fyra år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Knislinge

Nybygge Det blir billigare för Östra Göinge kommun att bygga ett eget reningsverk i Knislinge, än att bygga överföringsledningar till Kristianstad. Istället inleds ett VA-samarbete med Osby kommun. Nu har kommunfullmäktige tagit beslutet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Forum för framtidsfrågor inom vattenområdet

Vattenindustrin tar inititativ till ett forum för framtidsfrågor inom vattenområdet. Det är inte minst de senaste årens stora störningarna i de globala försörjningskedjorna under pandemin och nu kriget i Ukraina, som gör att branschorganisationen vill få igång ett samtal. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyfallsplaner i vattentjänstlagen

Politik Regeringen lämnade den femte april propositionen Vägar till hållbara vattentjänster till riksdagen. Den föreslår flera förändringar i 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Regeringen föreslår att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli flexiblare. Särskild ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär