Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Mer gran ger brunare vatten

Brunifiering Genom att analysera i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid kan forskare vid Lunds universitet nu presentera den hittills grundligaste studien om orsakerna till att vattendrag och sjöar blivit brunare och brunare. Övergång till gran har stor ... Läs mer

VA-aktuellt

Arvika minskar övergödning

Skärmväggar Nu har anläggandet av skärmbassänger vid Sävsjökanalens- och Kattvikens utlopp till Kyrkviken i Arvika dragit igång. Syftet med skärmbassängerna är att minska belastningen av fosfor till sjön och på så vis förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Testbädd för PFAS-sanering

PFAS Testbed PFAS startas för att ta hand om PFAS-kontaminerad jord eller vatten startas av Rise i samverkan med försvarssektorn. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya tekniker för fosforutvinning

Fosfor Ny teknik för att fånga upp fosfor ur avloppsvatten testas nu vid Knivsta reningsverk norr om Stockholm och hos ett företag i Gävle Försöken ingår i det EU-stödda projektet Bonus Return. ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderhamn testar akustisk läckövervakning

Läckövervakning Kommunala Söderhamn Nära testar ultraljudsteknik för att upptäcka ledningsläckor via akustiska vattenmätare. Under hösten har cirka 500 mätare installerats i Söderhamn. ... Läs mer

Annons:
Siemens 2019
VA-aktuellt

Våtmarker reducerar läkemedel

Våtmarker Försök vid fem svenska våtmarker visar att anlagda våtmarker för efterpolering vid reningsverk, reducerar en hel del läkemedelsrester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrening redovisas

Läkemedel Den 5 december hålls ett seminarium i Stockholm där läget i 22 förstudier och åtta investeringsprojekt om läkemedelsrening som pågår i landet diskuteras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reco lab tar form

Helsingborg Det nederländska företaget Landustrie och det svenska företaget EkoBalans Fenix AB ska installera processteg i det unika Reco labs utvecklingsanläggning som NSVA bygger vid Öresundsverket i Helsingborg. Reco lab ska behandla det källsorterade avloppet från Helsingborgs nya stadsdel, ... Läs mer

VA-aktuellt

Gruvprospektering i skyddsområde

Vattenskydd Smedjebackens kommun kämpar för att hindra en irländsk gruvprospektör att leta metaller inom ett kommunalt vattenskyddsområde. Kommunen överklagar nu till Högsta förvaltningsdomstolen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stoppa fettet i Göteborg

Fettproppar Göteborgs stad kampanjar för att få bort fettet ur avloppet. Problemen ökar med mer och mer fett. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019