Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

KAK-samarbete inom VA

Samarbete VA-verksamheterna i Kungsör och Arboga kan komma att slås ihop. Just nu utreds förutsättningarna för ett gemensamt driftbolag. Även Köpings kommun ska tillfrågas om framtida samarbete. ... Läs mer

VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Slam Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholm kräver snabba PFAS-åtgärder

PFAS Ängelholms kommun upprepar sitt krav på snabba åtgärder för att stoppa föroreningar av PFAS från den tidigare flygflottiljen F 10 i Ängelholm. I ett yttrande till Försvarsmakten kräver kommunstyrelsen för andra gången att åtgärder mot PFAS inleds omgående. ... Läs mer

VA-aktuellt

Många motioner om VA

Riksdagsdags Intresset för VA-frågor ökar i Riksdagen. Av 4 150 motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden har Cirkulation tittat närmare på 20 motioner som direkt tar upp förslag kring VA-frågor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag till 57 projekt

Läkemedelsrening Den statliga satsningen på tekniker för rening av läkemedelsrester ur avlopp har lett till 48 förstudier och nio investeringsprojekt. Det skriver Läkemedelsvärlden. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Snart byggstart i Hindås

Nybygge Inom några månader är det byggstart för Härrydas nya vattenverk i Hindås. En del av en storsatsning på vattenförsörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Centrum för övervakning av avlopp

Pandemier Ett nytt svenskt miljöepidemiologiskt centrum, SEEC, bildas. Centrumet ska bland annat hantera övervakning av smittämnen i avloppsvatten och offentliga miljöer. ... Läs mer

VA-aktuellt

Styrud skriver ramavtal med Sinfra

Upphandling Styrud har tecknat ramavtal med Sinfra gällande nyförläggning med schaktfria metoder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Jordbrukspolitiken måste bli vattensnålare

Bevattning EU:s jordbrukspolitik uppmuntrar ofta till alltför stor vattenanvändning. Det konstaterar europeiska revisionsrätten i en ny rapport. Den hävdar att det ges alldeles för många särskilda tillstånd till just jordbruket och att detta måste förändras nu. ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund startar vattenverksbygge

Första taget Torsdag 30 september klockan 13:00 tas det första spadtaget för ett nytt vattenverk i Östersund. Under ungefär två år har arbetet pågått med att projektera och planera det nya vattenverket. ... Läs mer

Annons:
Wateraid