Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Kloreringsbiprodukter i dricksvatten kan ge cancerrisk

Klorering En ny stor svensk forskningsstudie visar på ett samband mellan kloreringsbiprodukter i dricksvatten och ökad cancerrisk, men mer forskning behövs. ... Läs mer

VA-aktuellt

Renskampanj ger resultat

Renskampanj Mängden inkommande rens till Hammargårds reningsverk i Kungsbacka har minskat med 19 procent. Nu fortsätter kampanjen för att halvera mängden rens. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utbyggnad av Dalarö reningsverk

Utbyggnadsdags Dalarö avloppsreningsverk, i Haninge kommun. När projektet är klart 2025 kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Heby reningsverk igång igen

Omstart Under onsdagskvällen den 6 september kunde reningsverket i Heby åter tas i drift efter att ha varit helt avstängt under cirka fyra dygn. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lund måste ta om reningsverksbeslut

Beslutsmiss Kommunstyrelsen i Lund hade inte rätt att fatta beslut om utbyggnaden av avloppsreningen i kommunen. Förvaltningsrätten i Malmö upphäver beslutet som nu måste vidare till kommunfullmäktige. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
VA-aktuellt

Reningsverket i Heby fortfarande avstängt

Heby Reningsverket i Heby är fortfarande nedstängt efter helgens översvämning men i Östervåla är driften igång igen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ska förorenaren betala läkemedelsrening?

Ska förorenaren betala? Samhället bör stå för åtminstone en del av notan när krav på rening av läkemedelsrester införs. Principen om förorenaren betalar, måste balanseras mot flera andra faktorer. Det menar forskare vid Centrum för antibiotikaresistensforskning, Care, vid Göteborgs universitet i en ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverket i Heby stängdes av

Översvämning Reningsverket i centrala Heby stängdes av under lördagen 2 september i samband med översvämningar och skyfall. Invånarna uppmanades att använda avloppet sparsamt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mikropilot för optimering av fällning

Testanläggning En mikropilotanläggning för att studera onlinefällning över ultrafilter. Initiativet kommer från konsultföretaget Norconsult. I en studie har tekniken nu jämförts med traditionellt bägartest. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dom om fosforåtervinningsanläggning skjuts upp

Uppskjutet Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp domen i det uppmärksammade målet kring miljöföretaget Ragn-Sells miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg. Beskedet som väntades i veckan kommer först den 3 oktober. ... Läs mer

Annons:
Wateraid