Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Ny ägare till Uniwater

Näringsliv Expanderande Uniwater får en ny huvudägare, Nalka Invest. ... Läs mer

VA-aktuellt

Prioritering av avancerad rening viktig

Avancerad rening En studie i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel vid sju reningsverk. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Projektet ska bidra till en regional arbetsmetod för att prioritera reningsverk för avancerad rening. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nu kommer bevattningsförbuden

Bevattningsförbud Minst 15 kommuner har infört bevattningsförbud för närvarande. De flesta i östra Sverige. Flera kommuner ligger utöver det ute med uppmaningar till vattenbesparing. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbudget 149 miljoner kronor högre

Budgetkorrigering Budgeten för Kristianstads nya centrala reningsverk har korrigerats från 535 miljoner kronor till 684 miljoner kronor. Uppräkningen med 149 miljoner kronor kommer efter en granskning av fel som upptäckts i den ekonomiska styrningen av projektet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Olycklig miljöbilsdefinition

Biogasfordon Regeringens förslag till miljöbilsdefinition är olycklig då hänsyn enbart tas till bilens koldioxidvärden och inte livcykelanalysvärden för drivmedel. Det är experterna på IVL och en av de stora producenterna av fordonsgas Tekniska Verken i Linköping överens om. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Akademiska sjukhuset väljer bort ozonrening

Läkemedelsrening De senaste åren har Akademiska sjukhuset i Uppsala testat flera olika tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och multiresistenta bakterier. 2019 genomfördes ett pilotförsök med ozonrening på sjukhusområdet inom ramen för en studie. Resultaten visar att tekniken ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya Himmerfjärdsverket på gång

Utbyggnad Himmerfjärdsverket sydost om Stockholm står inför stora om- och tillbyggnader. Bygget ska vara klart 2026 och investeringen är 1,3 miljarder kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lilla Edet stoppar samarbete tills vidare

Vattenköp Lilla Edets kommun stoppar tills vidare processen med avtalsskrivning och projektering med att ta dricksvatten från Trollhättans kommun. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hjälp oss rensa

VA-spel Idag lanseras Hjälp oss rensa, ett spel riktat mot barn för att sprida kunskap om att spola rätt. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-forskning på 100-lista

Forskning Ett par renodlade VA-forskningsprojekt har tagit sig in på IVA:s 100-lista som presenterades i mitten av maj. Det gäller elektroniska tungor och urinbaserad gödsel. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021