Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Hammarby Sjöstadsverk flyttas

Reningsverksflytt Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm, forskningsanläggningen för avloppsvattenrening som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall för ... Läs mer

VA-aktuellt

Cirkulation fyller 30 år i oktober

Jubileum Dags att fira 30 år med Cirkulation! Första numret kom ut den 19 oktober 1992. Vi var unga, min kompanjon Jens Ohlson och jag, när vi drog igång VA-tidskriften Cirkulation 1992 i det mikroskopiskt lilla förlaget Ohlson & Winnfors. Även vår annonssäljare Peter Henricson har varit med från starten! ... Läs mer

VA-aktuellt

Felaktig provtagning bakom kokningar

Koktok Prover kontaminerade vid provtagning tros vara orsaken till att Krokoms kommun vid tre tillfällen haft kokningsrekommendationer under hösten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pollex växer rejält

Branschnytt Verksamheten inom NCC Nodig går upp i Pollex. Det gör Pollex till en av de största aktörerna i Sverige för schaktfritt ledningsbyggande. ... Läs mer

VA-aktuellt

Användningen av biogas ökar

Biogas Användningen av biogas i Sverige var rekordstor 2021, 4,8 TWh. Den inhemska svenska biogasproduktionen steg med fem procent till 2,3 TWh. Samtidigt minskade produktionen vid reningsverk. ... Läs mer

Annons:
Wavin 2022 - 2
VA-aktuellt

Vega lär sig om VA

Boksläpp Nu kommer den, barnboken Vega upptäcker - Vatten och Avlopp. Skriven av VA-ingenjören Ellen Hall. ... Läs mer

VA-aktuellt

5 miljoner för hållbar vattenförsörjning

Kalmar kommun och Kalmar Vatten gör en gemensam satsning för att hitta metoder för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i hela Östersjöområdet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Turbin i dricksvattenledning

Dricksvattenenergi I Sundvall finns sedan sexton år tillbaka en unik energiåtervinning i dricksvattensystemet. En turbin används för att utvinna energi ur en råvattenledning från Grönsta vattentäkt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kemikaliebranschen varnar EU för vattenreningskris

Kemikaliekris Vattenreningen i Europa hotas direkt av de höga energipriserna. Nu varnar de europeiska kemikalietillverkarna Europas regeringar för kemikaliebristen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Två blåsmaskiner utslagna i Kumla ARV

Driftproblem Det centrala reningsverket i Kumla har stora problem efter att två blåsmaskiner havererat. Stora mängder syreförbrukande ämnen går nu ut i våtmarker och Kumlaån. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022