Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Ronneby kan komma att överklaga

PFAS-domen Ledningen för Ronneby Miljöteknik studerar nu gårdagens dom i PFAS-rättegången vid Blekinge tingsrätt. Det kommer att ta några veckor innan de bestämmer hur de ska agera. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS: Ronneby kommun ersättningsskyldiga

PFAS-rättegången Blekinge tingsrätt slår fast att kommunala Ronneby Miljö och Teknik är ansvarigt för att kompensera de 165 personerna som stämt RMT för personskada i det så kallade PFAS-målet. Däremot ska de enligt tingsrätten inte få ersättning för den psykiska skada de lidit med oro och ångest. ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga PCP-problem i Sunnes dricksvatten

Provtagningskrångel Ny provtagning visar med säkerhet att det inte finns pentaklorfenol (PCP) i Sunnes dricksvatten. Det bekräftar en tidigare slutsats att tidigare uppmätta halter berodde på felaktiga provkit. ... Läs mer

VA-aktuellt

Veolia och Suez går samman

Jätteaffär De franska vattenjättarna Veolia och Suez slås ihop efter att ha konkurrerat sedan 1800-talet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bitumen orsakade PAH-förorening

Ledningsproblem I Uppsala är rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge hävd för de flesta hushållen. Orsaken till att PAH detekterats i dricksvattnet var en skadad äldre ledningssträcka belagd med bitumen. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Karlstadfontän får cirkulerat vatten

Tekniskt vatten Karlstads kommun installerar en cirkulationsanläggning i fontänen i Stadsträdgården. Anläggningen ska göra att vattnet i fontänen återanvänds istället för att nytt dricksvatten pumpas in. Framöver blir även sjövatten aktuellt för att fylla på flödet. Fler fontäner står på tur. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kokningsrekommendation efter skadegörelse

Dricksvatten Skadegörelse vid vattenverket i Rävlanda har lett till att Härryda kommun under måndagen utfärdade en kokningsrekommendation för invånare i Rävlanda och Hindås. ... Läs mer

VA-aktuellt

Golfbana bevattnas med renat avloppsvatten

Tekniskt vatten Väddö golfklubb utanför Norrtälje anlägger en bevattningsdamm för återvunnet avloppsvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls och frias för avloppsrening

EU Sverige bör fällas för dålig avloppsrening på några orter, men frias i de flesta fallen och inga böter bör dömas. Det är förslaget från EU:s generaladvokat i rättegången i EU-domstolen mot Sverige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosforanläggning får 51 miljoner

Fosforåtervinning Ragn-Sells projekt för att utvinna fosfor ur avloppsslam får 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Företaget planerar för en anläggning i Helsingborg. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021