Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Sveg på gång

VA 2025 Nytt reningsverk i Sveg är på gång. Ska stå klart inom några år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala-domen den 18 oktober

PFAS Den 18 oktober meddelas domen i PFAS-målet i Uppsala mellan Uppsala Vatten och Avfall AB, och Försvarsmakten. ... Läs mer

VA-aktuellt

400 000 avloppsbräddningar i engelska vatten

Internationellt Engelska VA-bolag hade över 400 000 registrerade bräddningar från sina reningsverk under 2020. Överträdelserna har som ett av de första fallen anmälts till OEP, en ny miljöövervakningsfunktion som inrättats efter Brexit. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sara Söhr ny vd för Syvab

Syvab Sara Söhr har utsetts till ny vd på Syvab i södra Storstockholmsområdet. Sara Söhr är en internrekrytering och hon har redan tillträtt tjänsten. ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC och Ludvika kommun når förlikning

Tvist Ludvika kommun och NCC har nått en förlikning kring den juridiska tvisten om byggandet av en råvattenledning mellan Ludvika och Grängesberg. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
VA-aktuellt

Småläckor i duken skapar problem

Entreprenadkrångel I Helsingborg går jakten vidare på småläckorna i PE-duken, i nya Filborna vattentorn. Tornet fungerar utmärkt men svetsproblem med den så kallade linern har blivit en följetong både för de ansvariga och i media. ... Läs mer

VA-aktuellt

MÖD ändrar i Lidköpingsmålet

Tillstånd Lidköpings ärende angående tillstånd för kommunens nya reningsverk prövas redan den 24 november. Det är en helomvändning från Mark- och Miljööverdomstolen som så sent som den 1 september meddelade att målet inte skulle komma upp förrän 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls för dålig avloppsrening

EU Som väntat fälldes Sverige i EU-domstolen för bristande avloppsrening, en överträdelse av EU:s avloppsdirektiv. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenpristagare 2021

Prisregn Föreningen Vattens miljöpriser delades ut under föreningens pristagarseminarie den 1 september. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor organisationsändring på Sweco

Näringsliv Sweco Sverige förändrar sin organisation med nya divisioner och nya divisionschefer. ... Läs mer

Annons:
Wateraid