Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Vattenskydd tyngre än energiproduktion

Vattenskydd Dricksvattenskyddet är viktigare än behovet av en ny energianläggning i Lövsta vid Mälaren. Därför får inte Stockholm Exergi tillstånd till kraftvärmeverk och hamn i Lövsta. ... Läs mer

VA-aktuellt

Järnhydroxid som alternativ till järnklorid

Kemikaliealternativ Vid brist på järnklorid kan järnhydroxid kan vara ett alternativ för fosforfällning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vätgasproduktion från biogas vid reningsverk

Vätgas Kommunalförbundet Abwasserverband Kempten AVKE, Tyskland och företaget Metacon har tecknat ett samförståndsavtal (MoU) om samarbete för vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk återanvänds

Återanvändning C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng för att skapa en blågrön infrastruktur. ... Läs mer

VA-aktuellt

Andreas Lindgren till NVAA

Ny på NVAA Andreas Lindgren är nu vd för Norrtälje Vatten och Avfall. Han har tidigare haft olika ledarroller inom vatten och avfall. ... Läs mer

Annons:
VAK2023a
VA-aktuellt

Hässleholm investerar och höjer

VA-taxor Hässleholm Miljö planerar mycket stora investeringar i VA de kommande åren. Inför det höjs nu VA-taxan tre gånger under en två-årsperiod. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyddar kritisk infrastruktur

Ny lag EU parlamentet godkänner nya regler för att skydda kritisk infrastruktur i EU. Reglerna gäller bland annat dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA Syd vill överklaga fällande dom

VA Syd Förvaltningsrätten har dömt VA Syd att betala sex miljoner kronor i sanktionsavgift för brister i säkerhetsarbetet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Cryptosporidium ger hälsoproblem efter 12 år

Cryptosporidium Efter cryptosporidium-utbrottet i Östersund 2010 så har förekomsten av kroniska tarmsjukdomar ökat. Det visar ny forskning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vd för Käppalaförbundet

Ny vd Pär-Ola Andersson blir ny vd för Käppalaförbundet i norra Storstockholmsområdet. Förbundets styrelse har utsett Pär-Ola Andersson som tillträder VD-tjänsten den 6 mars 2023. ... Läs mer

Annons:
Wateraid