Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Veolia får stort skadestånd av Norrtälje

Skadestånd Norrtälje kommun ska betala Veolia Sweden AB 39 miljoner kronor för att ha avbrutit kommunens driftentreprenad för VA-verksamheten i förtid. De ska dessutom stå för Veolias och sina egna rättegångskostnader. Det säger en dom från Norrtälje tingsrätt. ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC stämmer Örebro kommun för Lyra

Stämning NCC stämmer Örebro kommun i samband med tvisten kring vattenreservoaren Lyra. Örebro kommun har valt att inte reglera krav på sammanlagt 78,3 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Undersökningar för ny Umeå/Vännäs-täkt

Vattentäkt Umeå och Vännäs kommuner fortsätter att samarbeta för en ny vattentäkt i Umeälvsåsen. Undersökningarna har praktiskt varit ett samarbete mellan kommunalägda Vakin och Vännäs kommun sedan 2017. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ulf Thysell lämnar NSVA

Vd-byte Ulf Thysell lämnar vd-posten vid kommunlägda NSVA, som påbörjat rekryteringen av en efterträdare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer vatten- och energibesparande teknik för klimatmålen

Debatt VVS-branschen efterlyser mer samverkan och fokus på vatten- och energibesparande teknik för att nå klimatmålen. ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
VA-aktuellt

Regeringen måste se konsekvenserna av avloppsdirektivet

Nya avloppsdirektivet EU:s nya avloppsdirektiv kan få svåra konsekvenser i Sverige. Det är dyrt och ineffektivt som miljöåtgärd. Som förslaget ser ut idag kan det kraftigt hämma både stad och på landsbygd samt stoppa näringslivsutvecklingen. Det anser såväl SKR som Svenskt Vatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Irland i EU-domstolen för vattenbrott

EU Irland har inte tagit ramvattendirektivet på allvar. Det anser EU-kommissionen, som nu drar landet inför EU-domstolen, eftersom den anser att landet inte har ändrat sina lagar tillräckligt mycket för att leva upp till direktivet från år 2000. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hässleholm cirkulerar massor

Massor av massor Hässleholm Miljö har stora VA-utbyggnader på gång. Nu siktar det kommunala bolaget på att kraftigt öka den cirkulära masshanteringen genom att återanvända massor i de många VA-projekten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning av översvämningar

Utredningsdags MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader, det meddelar MSB i ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Utbyggnad av Forslunda vattenverk startar

Nybygge Kommunalägda Vakin bygger ut Umeås centrala vattenverk Forslunda. Utbyggnaden startar i början av 2023 och beräknas vara färdig under 2025. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022