Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Direktiv ska ge snabbare miljögiftvarningar

Dricksvattendirektivet Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" presenterades den 15 oktober. Arbetsmetoden som dricksvattendirektivet ger, ska hjälpa till att förhindra framtida miljögiftskandaler. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bra jobb av direktivutredning

Dricksvattendirektivet I en reaktion på hur dricksvattendirektivet föreslås implementeras i svensk lag så är Svenskt Vatten tveksamma till att vattenmyndigheterna föreslås få ökat ansvar för dricksvattenfrågor men är positiva till Boverkets föreslagna roll och till läckvattenfrågan. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordeborg ny vd för Purac

Näringsliv Ulrika Nordeborg blir ny vd för Purac AB. Hon efterträder Marie Grönborg. ... Läs mer

VA-aktuellt

Amerikansk varning om cyberhot mot VA

Säkerhet Ansvariga för vatten- och avloppsförsörjning i USA varnas för cyberhot. Flera attacker mot VA-anläggningar har genomförts under det senaste åren. ... Läs mer

VA-aktuellt

UV-behandling kan fungera mot PFAS

PFAS UV-behandling ser ut att kunna vara en möjlig teknik för att rena dricksvatten från PFAS. I en avhandling från LTH detaljstuderas ytvatten och grundvatten nedströms brandövningsplattorna vid Norrbottens Flygflottilj F21 i Kallax och Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Uppsala Vatten förlorade mot Försvarsmakten

PFAS-målet Mark- och miljödomstolen avslår det skadeståndsanspråk som Uppsala Vatten och Avfall ställt på Försvarsmakten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatanpassa vattenförsörjningen nu

Klimat Livsmedelsverkets handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning har kompletterats med en digital utbildning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenmyndigheterna får utökat ansvar

Dricksvattenutredningen Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" har presenterats. Den föreslår hur det reviderade dricksvattendirektivet från 2020 ska införas i svensk lag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Komplicerat tunnelbygge i Köpenhamn

Dagvatten I Köpenhamn planerar kommunala Hofor och Fredriksbergs forsyning en större dagvattentunnel för att hantera dagvatten och skyfall. Uppdraget att bygga den 1,3 kilometer långa tunneln har gått till NCC i konsortium med Smet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Membranlinje på Henriksdal invigd

Stockholms framtida avloppsrening Tisdagen 12 oktober så invigdes den första etappen i uppgraderingen av Henriksdals reningsverk i Stockholm, när den första linjen med membranfilter togs i drift officiellt. ... Läs mer

Annons:
Wateraid