Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 1/12

P-återvinning ur aska

Vid monoförbränning av slam erhålls en fosforrik aska. Denna kan var utgångsmaterial i ett antal metoder som erbjuder åttervinning av fosforn. Flera metoder presenteras i artikeln. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Kan ytbelastningen förutsäga separationen av partiklar i vanliga dagvattenenheter?

Partiklar och detritus fastnar i dagvattensystemets komponenter, avsiktligt eller ej. Artikeln undersöker via kalkyler och pilotförsök hur rännstensbrunnar och virvelseparatorer avskiljer väldefinierade partikelskaror. Projektet är resultat av ett samarbete mellan universiteten i Bologna samt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Sammanställd kunskap om vassbäddar för slamavvattning

Dimensionering av vassbäddar för slamavvattning har visat sig vara problematisk. Enrica Ugetti har i sitt doktorsarbete tagit hjälp av tre medarbetare vid den miljötekniska institutionen, Tekniska universitetet i Katalonien, Barcelona för att sammanställa erfarenheter från drift av 75 sådana ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 1/12

Kompetenscentrum för dricksvatten på Eawag/Zürich ett resultat av vattenförsörjningsprojektet Wave21

Kompetenzzentrum Tinkwasser på Eawag (ett internationellt erkänt forskningsinstitut med mer än 400 anställd på två orter i Schweiz) inledde sin verksamhet i september 2010 som ett resultat av övergripande vattenförsörjningsprojekt WAVE21. ... Läs mer

Annons:
Wateraid