Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 2/21

PARAFAC modellering som metod för att övervaka avskiljning av NOM i vattenverk

PARAFAC modellering som en innovativ metod för att övervaka avskiljning av naturligt organiskt material (NOM) i vattenverk – resultat från vattenverk i Sydafrika och Belgien. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Analysstege för sortering av mikroplastpartiklar i sedimentprover

Den ökade produktionen av plastprodukter sätter spår i miljön och bra analysmetoder krävs för att förstå omfattning och spridning. Här visas en analysstege för att kvantifiera mikroplastpartiklar med exempel i tre sedimentprover. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Desinfektion av biofilm på rostfritt stål

Adhesionen av biofilm från sulfatreducerande bakterier till ytor av rostfritt stål i kylvattensystem har simulerats och motåtgärder har provats. Teoretiska adhesionsberäkningar och elektronmikroskopering av ytor har genomförts. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Luftning av behandlat avloppsvatten för att förhindra igensättningar i bevattningsanläggningar

En golfbana i Marocko som bevattnas med behandlat avloppsvatten drabbades av problem med igensättningar, bl a av munstycken. Beläggningarna har karakteriserats och ytterligare luftning av avloppsvattnet har minskat problemen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/21

Grön nudge som miljöpolitiskt styrmedel

Grön nudge syftar till att styra människor att göra miljövänliga val utan förbud eller skatter. Vattenbesparing är ett av de områden där grön nudge testats. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
Internationell VA-utveckling 1/21

Plastpartiklar i vårt dricksvatten? – kvalificering och kvantifiering av mikroplast i distributionsnät

Plastpartiklar i vårt dricksvatten? – kvalificering och kvantifiering av mikroplast i distributionsnät för dricksvatten med µ-FTIR och pyrolys-GCMS analys. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Moderna verk för konstgjord infiltration

I avhandlingen Modern artificial recharge plants – combining chemical flocculation with aquifer recharge har Kristofer Hägg tillsammans med mikrobiologer, hydrologer och VA-tekniker undersökt hur råvattnet från Bolmen kan förbehandlas så att problem med brunfärgning, ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/21

Kopparadsorption på xantatdopade vetestrån

Adsorption av kopparjoner på strån av vete förstärktes med tillsats av tillverkad xantatlösning. Resultatet blev gott med ett kopparupptag av 57,5 mg/g adsorbent. Försöken kördes i lab; både satsvis och i kolumn. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/21

Institutionalisering av kontrollen över avloppshanteringen för att minimera påverkan från COVID-19

Avloppsvattnets innehåll och förändring i tid kan informera om pandemier i rum och tid förutsatt att man har goda kontrollfunktioner och samordning med andra relevanta myndigheter i samhället. Här jämförs strukturerna i Indonesien, Japan och Vietnam. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/21

Effekter på avloppssystemet av nedstängning av samhällsaktiviteter i två franska tätorter

För att få en inblick i hur ett samhälle påverkas av COVID-19-nedstängning har avloppsvattentillförseln i kvantitet och kvalitet undersökts i två franska städer om närmare 300 000 personer under mars-maj 2020. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 66 >>