Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 4/22

Över 25 miljoner personer i Storbritannien medger att de spolat ner tamponger, bindor, våtservetter och andra sanitetsprodukter i avloppet.

Uppströmsarbete I en egen undersökning har Storbritanniens största VA-bolag Thames Water studerat abonnenternas nedspolningsvanor av sanitetsprodukter. Resultatet är nedslående. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Betydelsen av olika fraktioner organiskt kol, med hög molekylvikt, för mikrobiologisk tillväxt i och underhåll av biofilm med ett oklorerat dricksvatten.

Biostabilitet En studie om sambandet mellan organiskt kol med hög molekylvikt och biostabilitet utryckt i mikrobiologisk tillväxtpotential (MGP). ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Fluorescensmätningar kombineras med maskininlärning för att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvatten i realtid

Realtidsmätning Det handlar om realtidsmätare för mikrobiell vattenkvalitet. Forskarna har använt en känslig, kontinuerlig, fluorescenssensor i kombination med maskininlärning för att förutsäga om allvarlig fekal kontaminering i vatten förekommer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Hur påverkar uppfattningar om riskkommunikatörers egenskaper krisreaktioner?

Riskkommunikation Forskare har genom material från en större kokningsincident i Boston, USA, undersökt hur uppfattningar om olika intressenter/sociala strukturer påverkade hur invånarna reagerade på budskapet om vattenkokning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Genomgång av vattenbesparande metoder i Europeiskt lantbruk

Vattenbesparing Det europeiska lantbruket är på många håll ledande inom vattenbesparingsåtgärder. Såväl vattenskydd som -besparing är välutvecklad. Kinesiska forskare har gjort en litteraturstudie över dagsstatusen inom området. ... Läs mer

Annons:
Wavin 2022 - 2
Internationell VA-utveckling 3/22

Avskiljning av naturliga organiska ämnen (NOM) med kemisk fällning och klordioxid i ett vattenverk med försök med granulerat aktiverat kol

Vattenverk Denna studie har utvärderat avskiljning av olika komponenter av NOM från ytvatten under varierande temperaturer (0,4 oC – 18,5oC) i fullskala, i ett vattenverk som använder klordioxid för oxidation och med två olika kol i öppna nedströmsfilter. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Modellering av förändringar i råvattenkvaliteten i Norge på grund av klimatförändringen fram till 2100

Dricksvattenkvalitet Klimatforskaren Reidun Gangstø Skaland vid Norges meterologiske institutt och ett antal medarbetare från Folkhelseinstituttet och Noregs vassdrags- og energidirektorat har använt de regionala klimatmodellerna för Norge för att modellera klimatförändringarnas påverkan på ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Förekomst och separation av 25 antibiotika vid två kinesiska reningsverk

Reningsverk Undersökning av 25 antibiotika vid två kinesiska avloppsverk visade att 14 resp 16 av dessa kunde detekteras i utflödena. Sammanlagt inkom 10 751 ng/L resp 25 265 ng/L av antibiotika till verken som avskiljde i varierande utsträckning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Växters inflytande på salthalten i avloppsvåtmarker

Våtmark Utgående vatten från avloppsvattenvåtmark kan vara attraktivt för bevattningsändamål i varma och torra områden. Planterade växter på våtmarken kan påverka vattenupptag och evatranspiration, så växtvalet är viktigt. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Karakterisering av organiskt material från cyanobakterier

Avloppsrening Organiskt material som emitteras från alger i olika stadier av växt ger tillskott till omgivande vatten. Här redovisas labförsök och försök med cyanobakterier i Lake Taihu. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 5 ... 73 >>