Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 4/21

Coronavirus i vattenmiljöer. Förekomst, överlevnad och koncentrationsmetoder – en litteraturgenomgång

SARS-CoV-2 är ett virus som tilldrar sig världens intresse och all god kunskap därom är värdefull. Här är en för pandemiperioden tidig litteraturgenomgång (mars 2020) om Coronavirus i vattenmiljöer med några referenser till andra mikroorganismer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

Kemisk desinfektion av COVID-19: en överblick

I samband med Sars-CoV-2 pandemin används stora mängder desinfektionsmedel. Här överblickas medel som används och deras funktion. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/21

Kontraktsförnyelse, priser och avprivatiseringar: Vatten i Frankrike

Franska forskare har undersökt hur förnyelse av entreprenadkontrakt påverkar vattenpriser/VA-taxor. Det de hittat är att kontraktsförnyelserna kan utlösa en ökad vilja från kommunerna att återta kontrollen över VA-försörjningen. Artikeln är intressant när man vill se större trender inom ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/21

Artificiell intelligens i vattenverket

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är tekniker som till följd av sina självlärande egenskaper vid bearbetning av stora mängder data lämpar sig för styrning och hjälp vid dricksvattenberedning. Sättet att bearbeta, analysera och lära av informationen är under snabb ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/21

Mikrofiber i havsvatten – en global undersökning av mängder och typer

I media och i vetenskapliga artiklar skrivs mycket om plast i hav och i sjöar. Undersökningar av plastpartiklar i form av mikroplast, har beskrivits i flera vetenskapliga artiklar. Men vad är det för partiklar som räknas? I studien visas att av alla fibrer i havsvattnet är andelen syntetiska fibrer ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Internationell VA-utveckling 3/21

Effekter av algblomning på sjöars sedimentbakterier

För att se om algblomning påverkar sjöars sedimentbakterier utfördes mätningar i en och samma kinesiska sjö med olika algblomningsförhållanden. Flera kategorier sedimentbakterier ökade i antal under blomningsperioden. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/21

Ultraljudstvätt för extraktion av biotillgänglig partikelfosfor till analys

Analysen av biotillgänglig fosfor kräver en inledande extraktion. Här har det dyrare ultraljudsinstrumentet ersatts av en standard lab-diskmaskin med ultraljud och jämförelse har gjorts avseende bio-P-värden för tre olika sedimenttyper med gott resultat relativt den dyrare metoden. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/21

Fosforseparation på granulerad apatit

Då en fabricerad apatitprodukt visade sämre separationskapacitet för fosfat än naturlig apatit gjordes lab-försök för att förstå orsakerna. Kalciuminnehållet visade sig viktigt liksom det använda bindemedlets egenskaper. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Ökning av vattenförbrukning i hushåll under den första Covid-19-vågen

Cirka 14,3 procent högre hushållsvattenförbrukning. Så mycket ökade vattenkonsumtionen i ett område i norra Tyskland under den första Covid-19-vågen. Det handlar om ändrade konsumtionsmönster. De tyska forskarna menar att en del av förändringarna kan bli bestående. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/21

Vätskebalansen kan påverka minne och uppmärksamhet

Hur påverkar vätskebalansen människans kognitiva förmåga? Eller enklare uttryckt, kan vi bli smartare av att se till att dricka vatten regelbundet? ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 ... 66 >>