Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 2/22

Mikroplaster i dricksvatten – erfarenheter från Sydkorea

Dricksvatten Forskare har undersökt förekomst av mikroplaster (MP) i råvattnet till och dricksvattnet från fyra olika vattenverk månadsvis under år 2020. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Allmänhetens uppfattning och perspektiv på återvunnet vatten genererat på hushållsnivå

Tekniskt vatten I en israelisk studie undersöks allmänhetens uppfattning om återvunnet vatten från flera olika hushållsfunktioner. Resultaten pekar på att kunskap är viktigt och att eventuella hälsorisker är ett stort hinder. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Råttbekämpning i spillvattennät

Ledningsnät Bekämpning av råttor i avloppsledningar har i de flesta fall skett genom användning av råttgift, vanligen med medel som orsakar dödliga inre blödningar. Upptäckt av sådana ämnen i t ex fisk har medfört att giftfria bekämpningsmetoder fått ett ökat intresse. För att nå framgång utan råttgift ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Membranrensning vid membrandestillation av koncentrat från omvänd osmos-rening av lakvatten

Membrandestillation har visat sig gångbar vid saltrika vatten t ex koncentrat från lakvattenrening. Foulingproblem angrips med olika kemikalier där natriumdodecylsulfat lyckades väl. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Ammoniumavskiljning med zeolit i tvåstegs infiltrationsvåtmark

Våtmark I en tvåårig studie av zeolitlager för ammoniumavskiljning i en fransk infiltrationsvåtmark jämfördes zeolit med Lecamaterial. En 84 %-ig ammoniumreduktion över året uppnåddes för zeolitfiltret. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 2/22

Analys av kostnadsvariationer för transport, återanvändning och slutlig disposition av avloppsslam i Norditalien

Slam Kostnader för slamdisposition i sju regioner i Norditalien har följts för en sjuårsperiod under vilken alla kostnader ökade påtagligt. Möjligheten till disposition av slam till jordbruket var alltid ekonomiskt gynnsam. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Att kommunicera vattentillgänglighet under torrperioder 2018/2020

Dricksvatten Offentlig kommunikation om vattentillgänglighet är grundläggande för att utnyttja vattenresurser under torrperioder. Artikeln analyserar sociala medier och tidningsartiklar under torrperioderna 2018 och 2020 på Irland. Författarna ger också förslag på hur kommunikation om ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Hur mycket bidrar dricksvatten till människans intag av PFAS?

Dricksvatten I en studie har forskare analyserat innehållet av PFAS i dricksvatten, i odlad fisk, i vildfångad fisk och i ägg för en jämförelse. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Avskiljning av naturligt organiskt material (NOM) vid konventionell och avancerad beredning av ytvatten – studie av AOC och relaterade ämnen

Dricksvatten/Ledningsnät AOC, vilken är en parameter som anger den lätt åtkomliga delen av NOM, är en kritisk parameter för att kontrollera tillväxtpotential på ledningsnätet. Detaljerad kunskap om olika NOM-fraktioner är viktig vid dricksvattenberedning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Kväveseparation från avloppsvatten med Chlorella-alger och ljud

Avlopp Effekten av kväveseparation med Chlorella-alger visade sig kunna förbättras med ljud i form av musik från högtalare vid sidan av labreaktorerna. 96 % avskiljning kunde nås. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
<< 1 2 3 4 ... 71 >>