Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 8/22

Internationell VA-utveckling 8/22

Vattenkvalitet vid bevattning i Libanon

Bevattning Bevattningsvatten till växtodlingar är en resurs som blir allt knappare och intresse måste riktas mot sämre råvattenkvaliteter. Här jämförs tre olika vattenkällor – grundvatten, ytvatten och behandlat avloppsvatten – för bevattning i Libanon. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Avloppsbaserad SARS-CoV-2: Flödesbedömning via tre parametrar

Epidemiologi Avloppsbaserad epidemiologi (WBE) förutsätter en god kontroll av avloppsvattenmängderna för att kunna räkna bakåt till antalet smittade individer. Här användes konduktivitet, ammoniumkväve och ortofosfat som mått på avloppsvattnets spädning. Uppföljning har gjorts på sex platser i ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Skillnader mellan rör- och kanaltransport för avloppsvatten på landsbygd; näring och bakteriell status

Ledningsnät En enkel transportmöjlighet för avlopp på avlägsen landsbygd i utvecklingsländer är kanaler. Blir det någon kvalitetsskillnad under transporten i rörnät eller kanaler? Fyra system av vart slag har uppmätts. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Val av mikroföroreningar för analys i kommunalt avloppsvatten

Tysklands miljödepartement har tagit fram en lista med 40 prioriterade ämnen som via utsläpp av avloppsvatten kan orsaka problem för mark och vatten. Indirekt inverkan på grundvatten och dricksvatten har dock inte beaktats. Ämnena i listan ska vara ekotoxikologiskt viktiga och kunna analyseras med god ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Dosering av tvåvärt järn direkt i inloppet till ett avloppsreningsverk för att minimera svavelväteproblem

Reningsverk I ett tyskt avloppsreningsverk kunde lukt- och korrosionsproblem orsakade av svavelvätebildning i tryckavloppsledningar motverkas genom tillsats av flytande tvåvärt järn (FeCl2) något uppströms inloppets samlingsbrunn. Denna brunn var utformad för att avgasa det inkommande ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 8/22

Restaurangjätte i Storbritannien bötfälls för att ha släppt ut fett som satte igen avloppssystem

Uppströmsarbete En av Storbritanniens största restaurangkedjor har dömts att betala £90 000 för att ha släppt ut stora mängder fett i Thames Waters avloppssystem i Oxfordshire. Thames Water har producerat en omfattande rapport. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Övervakning med UV-Vis spektrofotometer av rå- och dricksvattenkvalitet för kontroll av beredningen – en översyn av aktuella tillämpningar

I artikeln sammanfattas tekniken för och tillämpningarna av online UV-Vis spektrofotometrar för hantering dricksvattenkvalitet under de två senaste decennierna. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Effektbaserade mätningar av kemisk kvalitet förbättrar övervakning och kontroll av dricksvattenförsörjningen

Dricksvatten En ganska ny analysmetod för att förstå riskerna av kombinationer av kemiska ämnen är effektbaserad övervakning (eng. effect based monitoring, EBM). Kombinationseffekten kallas ibland cocktail-effekten. Forskare har sammanställt uppgifter om EBM från olika vattenförsörjningssystem ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Lägg inte alla ägg i samma korg: sociala perspektiv på avsaltning och vattenåtervinning i Israel

Israel har ambitiösa mål kring avsaltning och vattenåtervinning, tekniker som beslutsfattare ser som nycklar för att utveckla vattensäkerhet. Trots det är kunskapen låg om vad olika intressenter i området egentligen anser. ... Läs mer

Annons:
Wateraid