Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 5/21

Internationell VA-utveckling 5/21

Vägsaltsepisoders påverkan på aktivslamprocessen

Reningsverk Saltpåverkan har undersökts i fullskala vid tre österrikiska avloppsverk och mer detaljerat i ett labsystem. Minskad partikelstorlek för slammet men måttlig utsläppspåverkan konstaterades. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Biologisk kontroll av membranfouling – en överblick

Reningsverk Membranbioreaktorer för avloppsrening drabbas ofta av beläggningar, fouling. Här görs en litteraturgenomgång över möjligheter att reducera foulingen på biologisk väg. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Struvit som gödningsmedel

Struvit Magnesiumammoniumfosfat från centrat i avloppsverk har testats som gödningsmedel i labskala. Jämförelsevis bra fosfatupptag i testade växter, något större kväveläckage än för kommersiella gödselprodukter vid jämförbar tillväxt. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Internationell VA-utveckling 5/21

Ska slammet till bondgården?

Reningsverksslam Hur kemo-sociala relationer påverkar policy och politiska beslut kring cirkulation av fosfor i Sverige. Det har två svenska forskare undersökt. De noterar bland annat att extraherad fosfor för en internationell marknad favoriseras i jämförelse med lokala kretslopp av näringsämnen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Vad finns i vattnet? Undersökning av kända och okända oönskade kemiska föroreningar i rå- och dricksvatten i Europa och Asien

Dricksvatten Förekomsten av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, contaminants of emerging concern (CEC), i våra vatten är ett angeläget ämne som de senaste åren gett upphov till växande oro. Här i Sverige inte minst i relation till förekomsten av PFAS. Några av svårigheterna är att ämnena förekommer ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Beredning av dricksvatten från floden Yangtze med mikro- och nanofiltrering – som en kombination av två välkända tekniker

Membran Pilotförsök har genomförts med två olika uppställningar av membran vid ett vattenverk i Kina. Dels ultrafiltrering (UF) följt av nanofiltrering och dels mikrofiltrering (MF) följt av nanofiltrering (NF). NF systemet fungerar bra både med trycksatt MF och UF och med vacuum. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Förändringar i mikrobiell vattenkvalitet när dricksvatten börjar distribueras avbrottsfritt

Ledningsnät Avbrottsfri distribution har gjort en jätteskillnad för den mikrobiella dricksvattenkvaliteten i ett ledningsnät i den indiska staden Nagpur. ... Läs mer

Annons:
Wateraid