Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 4/21

Internationell VA-utveckling 4/21

Hur vattenbespararbeteende fäster: Vilka faktorer avgör om beteenden fortgår eller upphör?

Mycket forskarmöda ägnas åt vad som påverkar upptagandet av nya beteenden, så har väldigt lite forskning ägnats åt hur nya beteenden som accepteras hos en individ eller en grupp ska fortgå. Australiensiska forskare har i en ambitiös och storskalig studie undersökt hur olika beteenden, individuella och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

En praktisk undersökning om hur tryckslag flyttar material i ledningsnät

Forskare har undersökt hur vatten i ett experimentellt ledningsnät under olika hastighet och tryck påverkar partiklar i nätet. Genom ventilmanövrar kunde de studera hur tryckfronter påverkar förhållandena. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

Toxiska cyanobakterier i vattentäkter och i dricksvatten – fördelar med multibarriär i vattenverkets beredning

Globalt ökar potentiellt toxiska cyanobakterier i vattenförsörjningen och är för beredning av råvatten till dricksvatten ett problem för vattenproducenter. Orsaker är klimateffekter med ökande vattentemperaturer, ökad påverkan från gödning av marker och befolkningstillväxt. Detta gäller även i ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Internationell VA-utveckling 4/21

Coronavirus i vattenmiljöer. Förekomst, överlevnad och koncentrationsmetoder – en litteraturgenomgång

SARS-CoV-2 är ett virus som tilldrar sig världens intresse och all god kunskap därom är värdefull. Här är en för pandemiperioden tidig litteraturgenomgång (mars 2020) om Coronavirus i vattenmiljöer med några referenser till andra mikroorganismer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

Kemisk desinfektion av COVID-19: en överblick

I samband med Sars-CoV-2 pandemin används stora mängder desinfektionsmedel. Här överblickas medel som används och deras funktion. ... Läs mer

Annons:
Wateraid