Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 1/22

Internationell VA-utveckling 1/22

Att kommunicera vattentillgänglighet under torrperioder 2018/2020

Dricksvatten Offentlig kommunikation om vattentillgänglighet är grundläggande för att utnyttja vattenresurser under torrperioder. Artikeln analyserar sociala medier och tidningsartiklar under torrperioderna 2018 och 2020 på Irland. Författarna ger också förslag på hur kommunikation om ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Hur mycket bidrar dricksvatten till människans intag av PFAS?

Dricksvatten I en studie har forskare analyserat innehållet av PFAS i dricksvatten, i odlad fisk, i vildfångad fisk och i ägg för en jämförelse. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Avskiljning av naturligt organiskt material (NOM) vid konventionell och avancerad beredning av ytvatten – studie av AOC och relaterade ämnen

Dricksvatten/Ledningsnät AOC, vilken är en parameter som anger den lätt åtkomliga delen av NOM, är en kritisk parameter för att kontrollera tillväxtpotential på ledningsnätet. Detaljerad kunskap om olika NOM-fraktioner är viktig vid dricksvattenberedning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Kväveseparation från avloppsvatten med Chlorella-alger och ljud

Avlopp Effekten av kväveseparation med Chlorella-alger visade sig kunna förbättras med ljud i form av musik från högtalare vid sidan av labreaktorerna. 96 % avskiljning kunde nås. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Separation av fluorid med behandlad bentonit

Avlopp Förmågan hos bentonit att separera fluorid från vattenlösning har visats kunna förbättras genom behandling med aluminiumsalt. Även syrabehandling har medfört förbättring. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 1/22

Odling av mikroalger i avloppsvatten från fiskodling

Avlopp Optimerad odling av Chlorella vulgaris-alger med näring från avloppsvatten från odling av fisken tilapia kan vara en bas för produktion av bioetanol. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Filtrering genom aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Avlopp Minskning av oönskade mikroföroreningar i avloppsvatten kan ske med ozon, aktivt kol i pulverform (PAK) eller granulerat aktivt kol (GAK) i filter. Filtrering genom GAK har vissa fördelar som redovisas i denna artikel. Den viktigaste dimensioneringsparametern för GAK-filtrering är ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Tio års erfarenhet med pulverkol för avskiljning av mikroföroreningar från avloppsvatten

Avlopp I ett tyskt avloppsreningsverk med biobäddar och slutfiltrering har en anläggning för behandling med aktivt kol i pulverform infogats för att bättre kunna avskilja oönskade mikroföroreningar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Återvinning av kommunalt avloppsvatten som renats med membranteknik

Avlopp Nya EU-regler finns nu för återvinning av kommunalt avloppsvatten. De strängaste kraven gäller för bevattning av växande grödor som kan ätas i rått tillstånd. Reningsteknik som baseras på membran ger goda möjligheter att uppfylla de nya kraven. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Om mikroföroreningar: en holistisk approach

Uppströmsarbete EurEau, den europeiska paraplyorganisationen inom VA med EU-länder som medlemmar, har presenterat ett så kallat position paper. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022