Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 5/21

Vägsaltsepisoders påverkan på aktivslamprocessen

Reningsverk Saltpåverkan har undersökts i fullskala vid tre österrikiska avloppsverk och mer detaljerat i ett labsystem. Minskad partikelstorlek för slammet men måttlig utsläppspåverkan konstaterades. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Biologisk kontroll av membranfouling – en överblick

Reningsverk Membranbioreaktorer för avloppsrening drabbas ofta av beläggningar, fouling. Här görs en litteraturgenomgång över möjligheter att reducera foulingen på biologisk väg. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Struvit som gödningsmedel

Struvit Magnesiumammoniumfosfat från centrat i avloppsverk har testats som gödningsmedel i labskala. Jämförelsevis bra fosfatupptag i testade växter, något större kväveläckage än för kommersiella gödselprodukter vid jämförbar tillväxt. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Ska slammet till bondgården?

Reningsverksslam Hur kemo-sociala relationer påverkar policy och politiska beslut kring cirkulation av fosfor i Sverige. Det har två svenska forskare undersökt. De noterar bland annat att extraherad fosfor för en internationell marknad favoriseras i jämförelse med lokala kretslopp av näringsämnen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Vad finns i vattnet? Undersökning av kända och okända oönskade kemiska föroreningar i rå- och dricksvatten i Europa och Asien

Dricksvatten Förekomsten av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, contaminants of emerging concern (CEC), i våra vatten är ett angeläget ämne som de senaste åren gett upphov till växande oro. Här i Sverige inte minst i relation till förekomsten av PFAS. Några av svårigheterna är att ämnena förekommer ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
Internationell VA-utveckling 5/21

Beredning av dricksvatten från floden Yangtze med mikro- och nanofiltrering – som en kombination av två välkända tekniker

Membran Pilotförsök har genomförts med två olika uppställningar av membran vid ett vattenverk i Kina. Dels ultrafiltrering (UF) följt av nanofiltrering och dels mikrofiltrering (MF) följt av nanofiltrering (NF). NF systemet fungerar bra både med trycksatt MF och UF och med vacuum. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/21

Förändringar i mikrobiell vattenkvalitet när dricksvatten börjar distribueras avbrottsfritt

Ledningsnät Avbrottsfri distribution har gjort en jätteskillnad för den mikrobiella dricksvattenkvaliteten i ett ledningsnät i den indiska staden Nagpur. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

Hur vattenbespararbeteende fäster: Vilka faktorer avgör om beteenden fortgår eller upphör?

Mycket forskarmöda ägnas åt vad som påverkar upptagandet av nya beteenden, så har väldigt lite forskning ägnats åt hur nya beteenden som accepteras hos en individ eller en grupp ska fortgå. Australiensiska forskare har i en ambitiös och storskalig studie undersökt hur olika beteenden, individuella och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

En praktisk undersökning om hur tryckslag flyttar material i ledningsnät

Forskare har undersökt hur vatten i ett experimentellt ledningsnät under olika hastighet och tryck påverkar partiklar i nätet. Genom ventilmanövrar kunde de studera hur tryckfronter påverkar förhållandena. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/21

Toxiska cyanobakterier i vattentäkter och i dricksvatten – fördelar med multibarriär i vattenverkets beredning

Globalt ökar potentiellt toxiska cyanobakterier i vattenförsörjningen och är för beredning av råvatten till dricksvatten ett problem för vattenproducenter. Orsaker är klimateffekter med ökande vattentemperaturer, ökad påverkan från gödning av marker och befolkningstillväxt. Detta gäller även i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 66 >>