Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 8/22

Cirkulation 8/22

Övning: rädda Mälaren!

Tillsammans med ett trettiotal intresserade har Cirkulation bjudits in att på håll få se hur följderna av en oljekatastrof kan minimeras. I början av oktober har blåsten rört upp Mälarens vatten. Eldrivna båten Movitz ligger nedanför Stockholms stadshus. Med är bland annat folk från näringslivet, staten, ... Läs mer

Cirkulation 8/22

Traditionella lösningar passar i Nora

I Nora kommun norr om Örebro är ett nytt reningsverk igång. Delar av den mer än 60-åriga föregångaren höll sakta på att sjunka. Det var gammalt och slitet, Nora reningsverk invid Norasjön. Vad som var värre var också att ett av bassängblocken börjat luta betänkligt. Det gamla verket som byggdes i slutet av ... Läs mer

Cirkulation 8/22

Dricksvattnet i Kiruna numera färgfritt

Nu får till slut Kirunaborna sitt dricksvatten fritt från främmande färg, lukt och smak. Det är snösmältningen och vårfloden i Torneälv som ofta rör upp humus, vilket tidigare påverkat kvaliteten ute på dricksvattennätet. Lamellsedimentering och kolfilter eliminerar nu problemen. Som så ofta för ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Cirkulation 8/22

Mike ser risker bortom kemianalyserna

Mike ska mäta in i det okända i jakt på cocktaileffekter och ämnen som normalt inte registreras i kemiska analyser. Allt i ett stort branschsamarbete. Mikrobiologiska och kemiska risker i dricksvatten ska undersökas i ett stort samarbetsprojekt med 16 vattenverk och fem företag det närmaste året. Syftet är ... Läs mer

Cirkulation 8/22

Vakuumtoaletter fanns redan på 1800-talet

Den snabba expansionen av stora städer i centrala Europa i mitten av 1800-talet krävde effektivare metoder för latrinhantering än med vanliga tunnor. Det var då inte alls självklart att vatten skulle användas som transportmedel. Ett ångmaskindrivet vakuumsystem helt utan vattenbehov installerades i ... Läs mer

Cirkulation 8/22

VA-infrastrukturen byggs om i Skåne

Cirkulation frågar Genom projektet »Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne« ska VA Syd skapa ett nytt gemensamt reningsverk och ny avloppsinfrastruktur i sydvästra Skåne. Under 2023 kommer projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne in i en ny fas. Allt fler delar kommer på plats efter år av ... Läs mer

Cirkulation 8/22

Förändringar av LAV – kejsaren inte helt naken

Från branschen I Cirkulation 7/22 skrev miljöjuristen Jonas Christensen att förändringarna i vattentjänstlagen (LAV) som träder ikraft vid årsskiftet kan jämföras med »Kejsarens nya kläder«. Med detta menar han att trots att ett nytt stycke införs i 6 § så innebär det i praktiken ingen skillnad. Men är det ... Läs mer

Annons:
Wateraid