Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 8/21

Cirkulation 8/21

Allt viktigare minska läckorna

I ett arbete för att gå vidare med tillskottsvatten i ledningsnätet undersöker Stockholm Vatten och Avfall överläckage av dricksvatten till spillvattennätet. Tillskottsvatten är den enskilt största källan till bräddningar. Mycket har gjorts för att minska effekterna av framför allt snabb ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Slammet ger värme i Vetlanda

Kommunalägda Njudung Energi i Vetlanda bränner reningsverkets slam vid kraftvärmeverket. Den permanenta anläggningen har tagits i drift under hösten. Kraftvärmeverket på Stickan-området i Vetlanda har fått ett nytillskott. I ett nytt slammottagningsrum i en tillbyggnad tas slam från Vetlanda och ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Skyfallet i Gävle märks länge

Mellan åren 2271 – 2321. Då skulle det statistiskt kunna vara dags för ett nytt skyfall över Gävle i samma skala som det som drabbade staden 17 – 18 augusti i år. Gästrike Vatten har mycket arbete kvar innan översvämningen i mitten av augusti kan läggas till handlingarna. ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Cirkulation 8/21

Därför blir det stopp för bättre rening

Det händer gång på gång att det blir avslag på tillståndsansökningar till myndigheter eller domstolar. Besluten är ibland svåra att förstå, särskilt om de från början föreslagna åtgärderna totalt sett anses bättre för miljön. Kommer svenska reningsverk i kläm mellan faktiska förhållanden i Sverige och ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Byggde nytt reningsverk på två veckor

I Ystads hamn har det på rekordtid byggts ett helt nytt reningsverk för att ta emot avloppsvatten från fartyg. Det beror på ny lagstiftning från i somras som kräver att svenska hamnar ska ta emot avloppsvatten från passagerarfartyg. Otydlighet i ansvarsfrågan har gjort att många tagits på sängen. Något var ... Läs mer

Cirkulation 8/21

VA Tour Sweden rullar igen 2022

Cirkulation frågar I månadsskiftet januari-februari 2022 turnerar VA Tour Sweden till fyra orter. Bransch­företagen längtar efter att få träffa användarna och hoppas att det är ömsesidig. Det är fyra platser i Sverige som får besök av VA Tour Sweden i början av 2022. ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Miljöavgift på vatten inte rimligt

Från branschen Industrier är en viktigare måltavla än hushållen, för vattenbesparingsåtgärder. Att lägga ytterligare taxehöjningar på hushållen är orimligt. I Cirkulation nummer 6/2021 pläderar Hans Holmström för att styra vattenförbrukningen med hjälp av höjd rörlig va-taxa. Sänkt fast avgift och ... Läs mer

Annons:
Wateraid