Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 8/17

Cirkulation 8/17

Sälenfjällen: Extremerna bestämmer kapaciteten

Det byggs ett nytt vattenverk i Sälen. När de VA-ansvariga på Vamas ska förklara verket så pratar de inte om hur många personer som bor i området utan om hur många bäddar som finns. I fjällorten är det variationen i beläggningen som är utmaningen. Till jul sextiofaldigas befolkningen i fjäll­delen av kommunen. ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Fjärrvärme utvinns ur avloppsvatten

I stället för att pumpa det renade avloppsvattnet direkt ut i Öresund återanvänds det till fjärrvärme i Malmö – och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Med hjälp av värmepumpar utnyttjas spillvärmen i avloppsvattnet vilket gör att energin inte längre rinner ut i havet. Att stenkast från Sysavs ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Sänkt hårdhet och säkrare med membran

Det nya membranverket med nanofilter i Västland, Tierps kommun, är en investering i säkerhet och förbättrad vattenkvalitet. Efter ett och ett halvt år är erfarenheterna goda, även om det finns ett nygammalt problem i anläggningen kvar att lösa. Västlands vattenverk försörjer cirka 3 000 personer, i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 8/17

Dricksvattnet renas med potatisflingor

VA-organisationen i västgötska Lidköping har gasen i botten på alla områden. Helt nytt avloppsverk tar form, stora satsningar görs i ledningsnäten och de är först i Norden med att rena dricksvatten med potatisflingor. Det framtida Ängens avloppsreningsverk utanför Lidköping, som kan komma att kosta ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Modernisering av Tomelillas reningsverk

Efter lång tid av utredningar har modernisering av Rosendals reningsverk i Tomelilla nu genomförts. Förutom skärpta utsläppsvillkor gällande näringsämnen med mera har även krav på »bräddningsförbud« hanterats i den nya processutformningen. Tomelillas reningsverk har gamla anor som sträcker sig ända ... Läs mer

Cirkulation 8/17

I fokus: läkemedel och mikroföroreningar

Cirkulation frågar I månadskiftet januari-februari 2018 hålls den nationella avloppskonferensen »Avlopp och miljö« för tredje gången. Nam18 arrangeras i Linköping och pågår i två dagar. Teman är rening av läkemedel, mikroföroreningar och framtidsspaning. Peter Sörngård på Svenskt Vatten är en av de ... Läs mer

Cirkulation 8/17

”Att mäta är att veta”

Från branschen Flera VA-bolag och kommuner står inför frågan om man skall förlänga sin ackreditering av vattenlaboratoriet, ofta belägna vid det centrala avloppsreningsverket inom VA-området. Det som drivit fram den moderna vattenvården i landet var delvis en tidig insikt om att våra sjöar och ... Läs mer

Annons:
Paab 2022