Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 8/13

Cirkulation 8/13

Från branschen: "Ökad urlakning av organiskt kol en trolig orsak till brunifiering"

Brunifieringen ökar i svenska sjöar. I en avhandling vid Lunds universitet om orsaken till brunfärgning av två småländska sjöar argumenterar Petra Bragée övertygande om nyttan av att använda bottensediementsundersökningar för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Det kan vara ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Cirkulation frågar: "Vi arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle"

Henrik Kant är ny förvaltningschef för Kretslopp och ­vatten i Göteborg. Därmed får han ansvaret för vatten-, avlopp- och avfallshantering i Sveriges näst största stad.Hur har arbetet i den nya förvaltningen Kretslopp och vatten fungerat under året?– Förvaltningen kommer ur en sammanslagning av de gamla ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Hitta rätt instrument för online-analyser

Det var i somras som Sydvatten gjorde en kartläggning över vilka onlineinstrument som finns att köpa i Europa. Rapporten Kommersiella Online-instrument för vattenanalyser, listar instrument, mätområde, mätmetod och tillverkare för varje enskild parameter.Sydvattens rapport gör det lättare att ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 8/13

Regnskador förvärras av dålig förvaltning

I Italien regnar det varje år allt mindre, men skadorna från ­regnen blir allt större. En sjättedel av alla översvämningar och en tredjedel av dess dödsfall inom EU varje år sker i Italien.Bland dem som jobbar med vattenhanteringen finns idéer om vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen. Men ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Nya Gäddvik tas i drift

Motsvarande 94 000 personer ska kunna få vatten från Luleås nya vattenverk i Gäddvik. Fast det döljs en överraskning under skalet. Luleå får två vattenverk i ett.I mitten av december börjar den försiktiga driftssättningen av nya Gäddviks vattenverk, när intaget från Luleälven öppnas och älvvattnet pumpas ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Varningssystem för bräddning i Skellefteå

Vare sig trådlös kommunikation, batterier eller nivåmätning är några tekniknyheter att komma med. Kombinerat i ett varningssystem, som kan byggas in i strömlösa brunnar och kommunicera via mobilnätet genom brunnslocken för att varna för bräddningar i nödutlopp, är det spännande och nytt.Skellefteå ... Läs mer

Annons:
Wateraid