Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 7/22

Cirkulation 7/22

Unik renovering av betong

Betongrenoveringen av intags- och skruvpumpskammare vid Slottshagens reningsverk i Norrköping har pågått under hösten. Vid Cirkulations besök i slutet av september står fyra stora pumpar uppställda för att flytta allt inkommande avlopp förbi intagskanal och snäckpumpar. En överpumpning som klarar ... Läs mer

Cirkulation 7/22

Dricksvatten sparas med tekniskt vatten

Reningsverket i Ystad ville sluta slösa på livsmedel och istället bidra till att säkerställa kommunens tillgång till dricksvatten. De bestämde sig för att med hjälp av hypoklorsyra återanvända avloppsvattnet i processerna istället för att använda dricksvatten. Det innebär att de sparar in på 75 miljoner ... Läs mer

Cirkulation 7/22

VA-verksamheter pressade av ökande elpriser

Taxehöjningar med upp till 25 procent på sina håll. Förberedelser för effektbrist och översyn av vad som kan göras för att spara el och energi. Åtgärder på kort och lång sikt börjar ta form för att anpassa VA-organisationerna till en ny el-verklighet. På många håll i landet aviseras VA-taxehöjningar. Det ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Cirkulation 7/22

PFAS-rening krävs på många verk

Den första januari 2026 börjar det skärpta gränsvärdet för PFAS i dricksvatten att gälla. Flera verk har redan börjat förbereda sig med förstudier och pilotförsök. Investeringar på långt över sex miljarder kronor kan vänta. Kan PFAS fasas ut ur samhället? Det nya gränsvärdet innebär att den sammanlagda ... Läs mer

Cirkulation 7/22

Svetskontroll och materialval underskattat

Bristande utförande och kontroll av svetsarbeten kan skapa stora problem. Läckage kan uppstå på mindre än ett år i nylagda ledningar, om inte arbetet görs på rätt sätt. Fredrik Johansson är svetsinstruktör som också jobbar med kvalitetsuppföljning och tillverkningskontroll i företaget Comply Group. ... Läs mer

Cirkulation 7/22

VA-ingenjör gör bok om VA-ingenjör

Cirkulation frågar Vega upptäcker Vatten och Avlopp, är den första boken i en ny bokserie om ­samhällsbyggande från förlaget Rabén & Sjögren. Bakom boken finns VA-ingenjören Ellen Hall. Ellen Hall jobbar till vardags på Norconsult i Växjö. Som VA-ingenjör och småbarnsförälder tycker hon att boken fyller ... Läs mer

Cirkulation 7/22

Förändringar av LAV – kejsarens nya kläder?

Från branschen Under senare år har det bubblat i VA-Sverige. Fastighetsägare anklagar kommuner för att besluta om verksamhetsområden för VA, trots att de anser sig kunna lösa det på egen hand. Andra är arga för att kommunen inte inrättar allmänt VA, trots skyldig­het. Det finns ett »VA-uppror« där ... Läs mer

Annons:
Wateraid