Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 7/15

Cirkulation 7/15

Översvämning som fick stora konsekvenser

De stora översvämningarna i Hallsberg i början av september har fått stora konsekvenser för fastighetsägare och har inneburit stora påfrestningar på samhället. Nu utreds händelsen noga för att dra slutsatser inför framtiden. SMHI hade räknat med att det stora regnvädret som kom in över landet från Danmark ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Partille nanofiltrerar dricksvattnet

Nanofilter ska säkerställa hög kvalitet när Partilles nya vattenverk står klart i början av nästa år. 100 miljonersinvesteringen ersätter större delar av det 72 år gamla verket. Nanofilter utgör hjärtat i beredningen vid Partilles nya vattenverk. Egentligen var det meningen att vattenverket skulle vara ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Vågad arkitektur på Ön

Det nyinvigda reningsverket på Ön i Umeå är den största satsningen i Umevas historia. Nu ska verket klara Umeås växande befolkning fram till år 2050. Ön i Umeå är en oas nära centrum. På den knappt tre kilometer långa ön mitt i Umeälven finns idag ett hundratal hushåll och runt 300 invånare. När ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 7/15

Kommunen och boende i kläm av regelverk för VA

Boende inom Tofsö fritidsområde i Trosa kommun vill ordna mönsteranläggning för kretsloppsanpassad avloppshantering. Ambitionen och möjligheterna gillas av såväl kommunens miljöförvaltning som VA-ansvariga. Krav från länsstyrelsen på allmän VA-anläggning upplevs dock som hinder. De boende i ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Provrensning av ledningar med isvatten

När rengöring av vattenledningar med hjälp av en lång plugg med snöslask demonstrerades i Billesholm var det många från olika delar av VA-Sverige som ville titta. Den brittiska uppfinningen Ice Pigging tar bort det mesta, inklusive biofilmen i rören. Svart som lakrits är den »slushy« som absorberat ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Vatten från Vättern snart även i Örebro

Cirkulation frågar I Örebro län pågår en process om en ny gemensam dricksvattenförsörjning baserad på vatten från Vättern. Peder Eriksson är enhetschef för vatten vid länsstyrelsen. Vätterns vatten lockar kommunerna i Örebro län. Nordspetsen på sjön sträcker sig in till Askersund som är länets ... Läs mer

Cirkulation 7/15

En avloppsliga med många vinnare

Från branschen I Cirkulation 6/15 kunde man läsa om Aktionsgruppen små avlopps »ligatabell« över kommuners åtgärdande av små avlopp. I artikeln glömmer man bredden i miljö- och hälsoskyddet och fokuserar på en parameter, reduktion av fosfor. Vår uppfattning är att artikeln skjuter vid sidan av målet. För ... Läs mer

Annons:
Wateraid