Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/22

Cirkulation 6/22

IWA: världens vattensamling i Köpenhamn

Över 8 000 vattenproffs från hela världen samlades i Köpenhamn i mitten av september för IWA:s World Water Congress and Exhibition. Inspirerande och många spännande presentationer, är omdömet från de svenska besökare som Cirkulation tagit pulsen på. Det är ett stort evenemang med ett långt namn: IWA:s ... Läs mer

Cirkulation 6/22

VA-intresse väcks genom vattenlek

I Ängelholms hembygdspark finns nu en pedagogisk vattenbana där det är meningen att barn genom lek ska lära sig mer och få intresse för vatten och konstruktion. På det här sättet kan man tidigt väcka intresse för teknik och kanske möta branschens framtida enorma behov av kompetens vid projektering, ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Torka på marknaden för franska vattenföretag

Frankrike har genomlidit en av de värsta torrperioderna i modern tid. Stora vattenföretag som Veolia förutspår allt värre svängningar mellan torka och översvämningar i landet i framtiden. Samtidigt återtar stora franska städer kontrollen över vattenförvaltningen från marknaden, på tvärs mot 160 år ... Läs mer

Annons:
Wavin 2022 - 2
Cirkulation 6/22

Källby testar nya mättekniker

På Källby Vattenverkstad i Lund är det meningen att försök med olika typer av utrustning ska visa vägen mot bästa metoderna för tidiga varningar om försämrad vattenkvalitet. Det är Vinnova som stöder projektet där VA Syd, NSVA och Sydvatten samarbetar med forskare och innovatörer för att utforska den allra ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Uppgradering av gas i mindre anläggningar

Även små reningsverk kan få möjligheten att uppgradera sin gasproduktion till fordonsgas. En biogasanläggning anpassad för bland annat småskaliga reningsverk presenterades i Töreboda, i mitten av september. Reningstekniken bygger på aska. På Sötåsens naturbruksskola utanför Töreboda har det under ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Akut situation för vattennivåer i Emån

Cirkulation frågar Under sommaren har vattennivån i Emån närmat sig kritiskt låga nivåer. Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar samarbetar för att hantera situationen. Närmare 60 procent av det kommunala dricksvattnet i området kommer från ytvatten knutet till Emån som är regionens största ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Upphandling av projekt som ska fungera länge

Från branschen För att komma till rätta med utmaningar inom upphandling i VA-sektorn har en ­kartläggning gjorts av fokusgruppen för upphandlingsfrågor under taket för Vattenindustrin. Här presenteras några av de riskområden som identifierats och som utan åtgärder riskerar att resultera i fler ... Läs mer

Annons:
Wateraid