Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/21

Cirkulation 6/21

Sjukhus slukar vatten

Sjukhusens beredskap för dricksvatten­försörjningen behöver förstärkas. Det kommer att kosta, visar en ny vägledning från MSB. En ny rapport från SVU, som kommer ut i dagarna, ger förslag på hur kommunerna kan arbeta med brand- och släckvattenplaner, något som blivit allt viktigare. Många sjukhus ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Förnyelse som väntar på certifikat

Först när det om flera år på EU-nivå blir klart med ett system för godkännande av material i kontakt med dricksvatten, kommer ­relining för dricksvattenledningar eller schaktfri ledningsförnyelse skjuta fart rejält i VA-branschen i Sverige. Tills dess finns bara utländska certifikat att förlita sig på. ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Drönare till stor hjälp för VA

Drönare har många användningsområden. Inom VA-sektorn kan de hjälpa till med att ha koll på entreprenader, läcksökning, kolla algblomningar och snart också 3D-modellering inför ledningsarbeten. Norrvattens byggledare Mats Österberg snäpper fast kameran i fästet på den stora drönaren. Med vant grepp ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 6/21

NSVA utökar sin provtagning

Bekämpningsmedel i låga halter hittas regelbundet i dricksvattenbrunnar men för det krävs en utökad provtagning. De rester av bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar som hittats hos NSVA i nordvästra Skåne har bromsat projekten med förnyelse av vattenproduktionen. ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Kretsloppsverk byggs vid Kalmarsund

När Kalmarsundsverket uppförs i Kalmar så är det Kretsloppsverk som byggs. För Kalmar Vatten är det en självklarhet att avloppshanteringen börjar i dricksvattenförsörjningen. Januari 2016 ändrade spelplanen för vattenförsörjningen längs Sveriges sydöstra kust. Mörbylånga kommun signalerade att ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Prisade Mikael flyttar på vattnet

Cirkulation frågar På Vattendagen hos Föreningen Vatten den 1 september fick Mikael Hölttä tillsammans med övriga pristagare hålla ett pristagarseminarium och mottaga årets priser. Dagen avslutades för pristagarna med en middag på Den Gyldene Freden. Mikael Hölttä har varit på VA Syd i många år och har ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Vattenbesparing genom VA-taxan

Från branschen I Cirkulation nr 3/21 finns ett reportage om att några stora VA-organisationer startat ett informationsprojekt som kallas »Hållbar vattenanvändning«. Syftet är att öka ­allmänhetens medvetenhet om vatten som en viktig resurs, belysa vattenhante­ringens miljöeffekter och att minska ... Läs mer

Annons:
Paab 2022