Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/17

Cirkulation 6/17

Cirkulation 25 år senare

För 25 år sedan var två unga killar på jakt efter en affärsverksamhet när de insåg att VA-branschen behövde en egen facktidning. Här berättar Erik Winnfors Wannberg och Jens Ohlson om hur VA-tidskriften Cirkulation har utvecklats tillsammans med branschen och läsekretsen, och om hur de ser på framtiden. ... Läs mer

Cirkulation 6/17

"Smart-Plant" ger nytt liv åt toapapper

Bioplaster och cellulosa kan bli ytterligare ämnen för våra reningsverk att börja skörda ur avloppsvatten. Ett EU-projekt på 100 miljoner kronor vill skapa nya tekniker som ska gå att »jacka in« på befintliga reningsverk för återvinning av dessa ämnen, samt även hitta smartare sätt att utvinna fosfor, ... Läs mer

Cirkulation 6/17

Nu levereras vatten från membranverk

De vattenverk som levererar membranfiltrerat dricksvatten har efter en inkörningsperiod generellt fått goda omdömen av konsumenterna. Ofta har en skepsis bytts mot goda omdömen. Vi har tagit snabbtemp på några av våra membranverk. Sverige har idag flera vattenverk i lite större storlekar som dagligen ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 6/17

Konstgjort grundvatten på nya sätt

Under sommaren har låga grundvattennivåer återigen ­diskuterats på många håll i landet. I forskningsprojektet Egrund – effektiv konstgjord grundvattenbilning – arbetar forskarna med att ta fram helt nya lösningar för att säkra grundvattenförsörjningen i framtiden, bland annat genom att infiltrera ... Läs mer

Cirkulation 6/17

Två år med reningsverket i Umeå

Efter två år med det nygamla reningsverket på Ön i Umeå är produktionschef Robert Hansson ganska nöjd. Biogasutnyttjandet har ökat drastiskt. Samtidigt har en del frågetecken kring den dimensionerade kapaciteten väckts. Hösten 2015 stod Umeås nyinvigda reningsverk på Ön klart. Nya processdelar och nya ... Läs mer

Cirkulation 6/17

Erfarenheter av VA-tunnlar samlas

Cirkulation frågar VA-tunnlar projekteras här och där i landet. Vatten- och avloppstunnlar har inte varit så vanliga byggprojekt i Sverige under senare år. Därför har ett projekt skapas för att stärka branschens kunskaper. Roya Meydani är VA-utredare på Sweco. Sweco projektleder VA-tunnel­gruppen som ... Läs mer

Cirkulation 6/17

Om förvaltning av VA-konstruktioner

Från branschen Den omfattande utbyggnaden av VA-ledningarna, som skedde under 60- och 70-talen, börjar nå sin kalkylerade tekniska och ekonomiska livslängd på 50 år. Det har under de senaste 20 åren varnats för ett växande reinvesteringsbehov. Vad gäller den tekniska livslängden på själva ... Läs mer

Annons:
Paab 2022