Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/16

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Kartläggning av PFAS-föroreningar i Kallinge

Efter larm om höga PFAS-halter i dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Kallinge startade försvarsmakten rätt omgående undersökningar för att få klarhet i föroreningarnas ursprung, omfattning och spridning. Idag börjar bilden över spridningen av PFAS i Kallinge, Ronneby kommun, att klarna något ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Råvattenverk säkrar kvaliteten

Ett nytt råvattenverk i Gävle ska säkra vattenförsörjningen framöver, och säkra kvaliteten på grundvattnet i den grusås som används för dricksvattenförsörjningen. Med dubbla omgångar membran får man ned halterna av organiskt material. Gästrike Vatten har kommit undan med blotta förskräckelsen när det ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Dåligt skydd mot gifter

Spridningen av PFAS till dricksvatten blev ett stresstest i full skala. Det visade att samhället är dåligt rustat för att förebygga miljögifts­skandaler och skydda vattentäkter. Det blev samtidigt starten på ett intensivt arbete för att öka kunskapen och förbättra det förebyggande arbetet och i höst ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Detektivarbete spårade kadmiumkälla

Klassiskt detektivarbete i Trelleborg ledde till att en kadmiumalstrande förändring i en verksamhet kunde spåras och åtgärdas. Noggrann kartläggning, research, ­sektionerade provtagningar och riktade informationskampanjer löste problemen. Sveriges sydligaste stad Trelleborg markerar sin ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 6/16

Tejpproblem efter gamla rörinfodringar

Under den senaste tiden har ett par kommuner i Sverige fått problem med tejp som lossnat från ledningar som relinats med flexibla foder. Jobben är ursprungligen utförda innan sekelskiftet. Ledningarna påverkas inte alls men stora tejphärvor som lossnar i ledningen blockerar pumpar och krökar nedströms. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Nanomembran i Köpings nya vattenverk

I Köping blir det nytt vatten i kranarna under hösten. Då börjar det nya vattenverket med nanomembranfilter leverera dricksvatten, men exakt hur abonnenterna reagerar på nyheten är svårt att veta. Det är mangan och uran som länge varit problemen med Köpings grundvattentäkt. Fram tills för cirka tio år sedan ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Det mesta av Italiens ytvatten är förorenat

Två tredjedelar av det italienska ytvattnet är förorenat, och en femtedel har värden som kan anses direkt farliga för hälsan. Det visar en undersökning från det italienska miljöverket, Ispra. På en del ställen har nästan allt vatten visat sig vara förorenat. Inom det italienska jordbruket används över ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Ny anläggning byggs från noll i Sörfjärden

Det är få förunnade att vara med och bygga upp en helt ny VA-anläggning från noll utan hänsyn till befintliga verk och ledningsnät men så är det för Mittsverige Vatten. Fritidsområdet Sörfjärden i Nordanstigs kommun är på väg att färdigställas till kommunalt VA – allt nytt: vattenverk, ledningsnät och ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Driftpersonalen utvecklar sin egen arbetsmiljö

På reningsverket i Hallsberg utvecklar driftpersonalen egna förbättringar i arbets­miljön. Tillsammans gör de också brain-storm-ronder på alla sina anläggningar för att hitta förbättringsmöjligheter. Underreden till pumparna. Det är det som VA-chef Niklas Hasselwander och drifttekniker Maria ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
<< 1 2 >>