Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/15

Cirkulation 6/15

Samling av alla ledningar i en kulvert

Ett kulvertsystem under blivande bostadsområdet Vallastaden, Linköping, gör det omöjliga möjligt. Där samsas all ledningsbunden infrastruktur i ett unikt försörjningssystem. Vallastaden 2017 byggs som en bo- och samhällsbyggnadsexpo. Kommunens grundtes är att stadsdelen ska vara socialt hållbar. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Salix-odlingar kan minska kadmiumhalter

Cirkulation har vid ett flertal tillfällen skrivit om kadmium i åkermark och de hälsorisker ämnet medför. Trots utsläppsminskningar och reglerad tillförsel via gödningsmedel syns inga ljuspunkter – mängden kadmium i åkermarken är fortsatt hög. Men kanske kan energigrödan Salix ändra på det. Nyligen ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 6/15

Oro för Vätterns vatten

Vättern ger dricksvatten åt alla kommunerna runt sjön, och i framtiden även åt Örebro och kanske Mälardalen. Nu planeras gruvbrytning i Norra Kärr, strax norr om Gränna, och boende i området fruktar att Sveriges näst största sjö kommer att påverkas och dricksvattnet hotas. Uppifrån berget nordost om Gränna ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Läkemedel renas i full skala i Knivsta

Vid Knivsta reningsverk finns Sveriges första fullskaleanläggning för läkemedelsrening. Den är till och med en av de första i Europa. Forskningsledaren Berndt Björlenius från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, står och skyfflar grus vid reningsanläggningen utanför reningsverket i Knivsta. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

71 dagars kokning i tre skånska orter

Cirkulation frågar Vattenproblemen i orterna Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv, i Kristianstads kommun, har varit en följetong under sommaren. VA-chef Inger Hansson berättar. Den 25 juni twittrade Inger Hansson: »Att människor blir sjuka av dricksvattnet mås­te vara varje VA-chefs värsta ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Återväxt hos E. coli efter UV-behandling

Från branschen Vad händer med inaktiverade bakterier när dricksvattnet distribueras till konsumenterna? Vi har vant oss vid att betrakta restprodukterna från klorering som föda för mikroorganismer på distributionsnätet, men är situationen densamma om vi istället använder UV-behandling som ... Läs mer

Annons:
Paab 2022