Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/14

Cirkulation 6/14

Hur stort är behovet av underhåll?

VA-Fakta har definitivt höjt temperaturen i debatten om ledningsförnyelse, och deras intensiva lobbykampanj har fått stort genomslag. »Vi sprider kunskap«, anser de själva. »Oseriöst«, menar andra. Cirkulation har granskat argumenten, kollat fakta och tittat på vad VA-verken faktiskt behöver göra. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Katrineholm har påbörjat intrimningen

I Katrineholm pågår kampen mot klockan. Rosenholms reningsverk är det sista i landet som åtgärdas för att uppfylla EU-kommissionens krav på kväverening. Under sommaren har intrimningen börjat. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Dricks utvecklar riskverktyg

Riskanalys och riskhantering är centrala inslag i ­dricks­vattenforskningen på Chalmers i Göteborg. ­Forskarna tittar på hela vattenkedjan, från råvattentäkten till ­vattenkranen, och utvecklar riskverktyg som ska vara användbara för ­tekniker och ingenjörer inom dricks­vattenförsörjningen. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Ut- eller inläckage en viktig skillnad

Ovidkommande vatten är inget man önskar i sitt avloppsnät och jakten pågår i de flesta orter. I Luleå har man funderat särskilt över strömningsriktningen i bräddavloppen och börjat installera luckor som portvakter. En del lärdomar har gjorts utifrån kalibreringsarbete för sådana luckor. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Reningsverk får en helt ny behandlingsdel

Med en ovanlig idé till ombyggnad ska Kalmarsundsverket få en helt ny vattenbehandlingsdel för avloppsreningen. Delar av verket överges och blir park. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 6/14

Ystad tryggar framtidens vattenförsörjning

Sedan i somras levererar vattenverket i Nedraby dricksvatten av högre kvalitet än tidigare till invånarna i Ystads kommun. Framtida säkerhet i leveransen är också fixad. Allt tack vare en nyligen genomförd om- och tillbyggnad av vattenverket. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Turbulens efter ökade kostnader

Slutsumman för ombyggnaden av Ystads vattenverk i Nedraby blir väsentligt högre än förväntat. Sådant är i och för sig ganska vanligt. Litet ovanligt är dock att beslutande politiker blir så fullständigt överraskade som i detta fall. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Sverige satsar på VA-bistånd

Sverige ökar insatserna för vatten och sanitet i världens fattiga länder. Men vad innebär egentligen ett bistånd som ska skapa rent dricksvatten och fler toaletter? Hur går det till och vem är det som genomför arbetet? ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Rent vatten med delad anläggning

På Cypern finns ett reningsverk som delas av grekcyprioter och turkcyprioter. Efter en ­ombyggnad är verket i toppskick samtidigt som det är en samman­hållande länk på Cypern. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Fettavskiljare i en annan form

Att komma tillrätta med fett i avloppet är ett gammalt bekymmer. Nytänkande med fettavskiljare som gränsar till minireningsverk med bakterier är något som har både tillskyndare och kritiker. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 >>