Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/23

Cirkulation 5/23

”Greta har rätt – det är bråttom!”

Europa står inför en vattenkris. Andrea Rinaldo tog den 22 augusti emot årets Stockholm Water Prize vid en ceremoni i Stockholms stadshus. Han vet mycket om vad som måste göras. Italienaren Andrea Rinaldo har revolutionerat sättet att studera hydraulik och han har gjort det till ett miljöämne. Det är grunden ... Läs mer

Cirkulation 5/23

Vattenpark med många funktioner

Multifunktionella vattenparker är ett sätt att förbättra vattenmiljö och öka biologisk mångfald. I Smedjebacken fungerar den nya vattenparken för efterpolering av renat avloppsvatten. Martina Andersson, VA-ingenjör på kommunalägda WBAB i Smedjebacken viker en semesterdag för att visa den nya ... Läs mer

Cirkulation 5/23

En boj med sensorer varnar i realtid

Vid en ö i Mälaren utanför Västerås ligger en gul boj och guppar. Nere i vattnet hänger flera givare och skickar direktinformation till Hässlö vattenverk. Bojen är en del av vattenverkets »Early warning«-system. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Cirkulation 5/23

Blå färdplan riktar ljuset mot vattenfrågan

Vatten får ofta inte den uppmärksamhet som motsvarar dess betydelse för samhälle och miljö. I sin Blå färdplan varnar därför Svenskt Vatten för att dagens energikris kan följas av en vattenkris. Vetenskapsrådet Formas betonar vikten av blå innovation. ... Läs mer

Cirkulation 5/23

Mariestad renar avlopp med flyttbar modul

I Mariestad har försök med en helt ny typ av avloppsreningssteg visat att reningskrav går att uppnå till en lägre kostnad. Det är dessutom utrymmessnålt och går enkelt att flytta om verket längre fram ska finnas på en annan plats. ... Läs mer

Cirkulation 5/23

Finansiering måste inte vara svårt

Cirkulation frågar Samhället har råd att rusta VA-området. Det är klart att taxorna kommer att öka men att börja snegla efter privata aktörer är en farlig väg att gå. Efter två decennier som vd för en av landets största vattenproducenter går Sydvattens Jörgen Johansson i pension. Samtidigt som han växlar ner ... Läs mer

Cirkulation 5/23

Filtrera partiklar från renat avlopp

Från branschen Sandfilter som slutsteg i ett kommunalt avloppsreningsverk kan avskilja kvarvarande partiklar över ca fem mikrometer. Det finns en typ av filter, där ett filtreringshjälpmedel tillsätts. Denna teknik bör kunna användas även för renat avloppsvatten. ... Läs mer

Annons:
Wateraid