Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/22

Cirkulation 5/22

Vem gör VA-jobben?

Investeringsgraden inom VA ökar. Åter- och nyinvesteringsbehov pekar rakt uppåt. Gamla synder och nya krav skapar högt tryck. Frågan är vem som ska göra jobbet? Är den egentliga flaskhalsen för VA-branschen inte vare sig finansiering eller kunnande? Kompetensbrist är ett begrepp som används ofta men vad ... Läs mer

Cirkulation 5/22

Jönköping får två vattenverk på samma plats

Jönköpings kommun klarar kapaciteten i vattenförsörjningen med ett parallellverk och ett nytt huvudvattenledningsnät. Terrängen runt sydspetsen av Vättern, med sina relativt stora höjdvariationer, är utmanande för en vattenproducent. Men det finns stora fördelar också. ... Läs mer

Cirkulation 5/22

Toppmodernt reningsverk i Nogersund

Nogersunds nya reningsverk byggdes runtom det gamla och ska tillsammans med det nyrenoverade reningsverket i Sölvesborg ta över ta över driften från fyra mindre reningsverk i kommunen. Med tanke på att Sölvesborgs kommuns satsar på att locka industrier var det en utmaning att beräkna det nya verkets ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Cirkulation 5/22

Lita på säkerhetsanalysen

Det finns ett stort och nästan yrvaket intresse för säkerhetsfrågor kring VA-produktion i allmänhet och vattenproduktion i synnerhet. Men det kan bli för mycket av det goda. Det gäller att våga lita på sin egen säkerhetsanalys. Allt som försiggår eller finns på ett vattenverk är inte hemligt. ... Läs mer

Cirkulation 5/22

På Värmdö får gamla ledningar nya funktioner

Det gäller att utnyttja de system som finns på plats. När Värmdö kommun drar nya ledningssträckor inför nyetableringar får de gamla ledningarna nya funktioner. Värmdö kommun håller snabbt på att utvecklas från utpräglade småsamhällen i kustbandet, till större samhällen där allt fler blir ... Läs mer

Cirkulation 5/22

När reningsverket brann i Norrstig

Cirkulation frågar Den 15 juni tvingades kommunala Hemab i Härnösand att gå ut med ett krismed­delande till invånarna i Ärlandsbro: Använd dina avloppsfunktioner i hemmet så restriktivt som möjligt. Reningsverket i Norrstig brinner. Reningsverket i Norrstig, en mil norr om Härnösand, har en kapacitet ... Läs mer

Cirkulation 5/22

Nya analysmetoder säkrar vattentillgång

Från branschen I takt med att världens befolkning växer ökar vår läkemedelsanvändning. I Sverige använder vi idag mer än 1 000 olika aktiva läkemedelssubstanser, och med läkemedelsbranschens snabba utveckling tillkommer ständigt fler. Effektiva läkemedel är avgörande för ett välfärdssamhälle, men ... Läs mer

Annons:
Wateraid