Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/21

Cirkulation 5/21

Beredskapen höjs i dricksvattenförsörjningen

En angripare tar sig in i ett stort vattenverks styrsystem och stänger av dricksvattendistributionen. En miljon människor, företag och ­sjukhus blir utan vatten. Är det en del i en främmande makts angrepp på Sverige? Eller är det en kriminell hackergrupp som kräver lösen för att återställa systemen? Klarar ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Kapellskär med tre behandlingsalternativ

Med tre linjer in i verket för olika avloppsfraktioner är Norrtälje kommuns reningsverk vid Kapellskär ovanligt. Behovet utgår i stor utsträckning från hamnen och de stora Östersjöfärjornas behov. Kapellskärs nya reningsverk har en linje designad med SBR-reaktor för det kommunala avloppet, en som ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Vattenverkens mull kommer till nytta

Vattenverksmull kan vara en användbar resurs. Stockholm Vatten och Avfall har under flera år arbetat utefter en strategi för att trygga avsättningen för och hantera mullen på bästa möjliga sätt. Några av landets största vattenverk tar hand om och avvattnar det slam som uppstår vid kemisk fällning. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 5/21

Renässans för våtmarker på gång

Våtmarker som ett reningssteg vid spillvattenrening har använts i Sverige i över 20 år. När våtmarker också kan reducera läkemedelsrester kan det vara dags för en renässans. Begreppet våtmarksanläggningar för spillvattenrening startade i vårt land i slutet av 1990-talet. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Luktakrobaten Bruno hittar läckan

Det här är Bruno. Han ska hitta läckor i dricksvattennätet på Tjörn där 40 procent är odebiterat vatten. Det känsliga luktsinnet kan skilja vanligt vatten i naturen från dricksvatten genom luktämnen som tränger upp genom marken. Vi testar Bruno och han gör inga misstag. Tänk dig att du andas som vanligt och då ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Framtidens avloppshantering

Cirkulation frågar Nya Rya i Göteborg planeras stå klart till år 2036. Framtidssatsningen är Gryaabs största investering någonsin. Karin van der Salm är vd. Ryaverkets miljötillstånd för maximalt 1 850 000 pe gäller fram till 2035 och är hanterbart i dagens anläggning. När tillståndet kom våren 2020 var ... Läs mer

Cirkulation 5/21

En ny strategi för kemiska föroreningar

Från branschen Hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar utgör ett allt större problem för såväl avloppsreningsverk som dricksvattenproducenter. Vår mycket begränsade kunskap om vilka ämnen som utgör de största riskerna för miljön och för människors hälsa, i kombination med det nästintill ... Läs mer

Annons:
Paab 2022