Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/16

Cirkulation 5/16

Snabbspår för nyanlända VA-ingenjörer

Nio nyanlända ingenjörer har under våren fått praktikplatser på kommuner och VA-verk i Göteborgsområdet. Pilotprojektet för att få in nyanlända ingenjörer till VA-området har börjat mycket lovande. VA-branschen har ett stort kompetensförsörjningsbehov. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Fiska upp de dåliga rören

Precisionsfiske av dåliga rörledningar i mark ska bli möjligt genom avancerad analys av data från redan etablerade undersökningsmetoder, utan krav på schakt­ning. Det går att spara pengar genom att hitta en kort dålig delsträcka och bara byta just den, jämfört med att byta hela rörsträckor bara för att de är ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Vattenutredning viktig möjlighet för branschen

Den har kallats det kanske viktigaste arbetet inom dricksvattenområdet de senaste 50 åren. Under de sista tre åren har Jörgen Johansson ägnat en fjärdedel av sin arbetstid åt Dricksvattenutredningen. Det första Jörgen Johansson tar upp är hur intressant det varit att under tre år få träffa ytterst ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 5/16

IT-intrång inte längre en hemlighet

Hackers och kriminella samarbetar i globala nätverk för att göra intrång i dator­system, antingen för att sabotera eller för att tjäna pengar. VA-verksamheter och kommuner är inte förskonade. Nya regler om krav på att myndigheter rapporterar IT-incidenter är första steget till ett svenskt nätverk där ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Hög nivå på årets VA-studenter

I juni var det examensdags för 18 nya Miljö- och VA-tekniker vid yrkeshögskolan i Ludvika. Över hälften hade klart med arbete redan innan utbildningen var klar. Det var hög nivå när de nya Miljö- och VA-teknikerna redovisade sina examensarbeten efter två års utbildning. Spännvidden på ämnena var stor. ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Allt vanligare med låga grundvattennivåer

Cirkulation frågar Grundvattennivåerna i framförallt sydöstra Sverige har som bekant generellt varit mycket låga i år. Värst har det varit på Öland och Gotland men de låga nivåerna visar sig i ett stort område. Det är låga grundvattennivåer i stora delar av landet. I Kalmar län hade samtliga nio kommuner ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Förbättrad avvattning av primärslam med järnbakterier

Från branschen Slam från direktfällning har tillsatts järnbakterier som separerats i celler och filtrat. Försök har genomförts i labskala på slam från ett stort järnfällningsverk i Hongkong och förhoppningen är att kunna ersätta polymertillsatsen vid slambehandlingen. Avvattning av direktfällt ... Läs mer

Annons:
Wateraid