Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/15

Cirkulation 5/15

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

I Vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram är åtgärder för minskad övergödning av våra vattenförekomster högt prioriterade. Kostnaden för minskade utsläpp av till exempel fosfor beräknas till många miljarder kronor. Men är alla föreslagna åtgärder verkligen nödvändiga eller ens önskvärda? ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Norrtälje ska reda upp i röran

Nu ska det blir ordning och reda i Norrtälje efter de senaste årens röra och skandaler i mångmiljardprojektet att bygga ut vatten- och avloppsnätet. Avsatta kommun­direktörer, ekonomisk oreda och tillbakadragna avgiftsbeslut är bara några av ingredienserna som föregått projektstopp och den nu pågående ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Paddeborg igång och renar dagvatten

Enköpings nya dagvattenanläggning Paddeborg har varit i drift sedan i våras. ­Paddeborg tar hand om dagvattnet från de västra delarna av Enköping och är den andra av tre etapper för att rena Enköpings dagvatten. Riddaren Joar Blå var storman under första hälften av 1200-talet. Han är känd från ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 5/15

Antika system framtidens VA-försörjning?

Qanaterna finns inte bara i öknen. I Italien har systemet använts av araber, etrusker, romare och på medeltiden och många av kanalerna fungerar än i dag. De ger ­vatten både åt jordbruk och fontäner och kan visa sig vara oumbärliga i framtiden. Staden Tuscania har sitt ursprung i etruskernas tid. I dag är det en ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Flera utmaningar för Gotlands vattenförsörjning

Begränsade mängder vatten, en sprickrik berggrund med tunna jordlager och bekämpningsmedel i grundvattnet är några av vattenutmaningarna på Gotland. Särskilt problematisk är vattenförsörjningen till Visby, med 28 000 invånare. En fjärdedel av stadens vatten hämtas från fyra brunnar i Skogsholm, ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Stockholm kan visa vägen för utveckling

Cirkulation frågar I våras tillträdde Krister Schultz som ny VD för Stockholm Vatten och efterträdde då Gösta Lindh. Krister kommer till ett bolag med stora och viktiga projekt på gång. Du tillträdde 1 april, har du börjat bli varm i kläderna än? – Ja, det tycker jag. Det har varit en intensiv inledande period ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Ozonpoleringsprocess för ett renare avloppsvatten

Från branschen Läkemedelskonsumtionen i samhället ökar. Läkemedelsrester från avloppsvatten till sjöar och vattendrag har blivit ett globalt miljöproblem. Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Vi vet inte i dagsläget hur de olika läkemedels­substanserna kan interagera med ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär