Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/13

Cirkulation 5/13

Från branschen: "Riskbedömningar kräver kännedom om lokala förhållanden"

Cryptosporidium och Giardia är två encelliga tarmparasiter som kan orsaka diarrésjukdom. Vissa är zoonotiska vilket innebär att de kan spridas mellan människor och en eller flera djurarter medan andra är art­specifika. Parasiterna sprids som oocystor (Cryptosporidium) respektive cystor (Giardia) ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Cirkulation frågar: "Vi är öppna för samarbeten som skapar synergier"

Jakob Hirsmark är projektledare för VA-mässan 2014 som hålls på Elmia i Jönköping. Elmia köpte VA-mässan från de tidigare ägarna, Svenskt Vatten, Varim och Föreningen Vatten, 2012. Med ett år kvar till VA-mässan 2014 är Jakob Hirsmark full av tillförsikt.Hur är intresset för mässan så här ett år i förväg?– ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Frankrike byter privat mot offentligägd drift

I Frankrike drivs majoriteten av VA-verken på entreprenad. Men denna unika situation är på väg att ändras. Under de senaste åren har ett 30-tal kommuner valt att övergå till offentlig drift. Nyligen har dessa kommuner gått samman i ett nätverk.De tre största privata företagen i VA-världen har sitt säte i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 5/13

Smart lösning på svavelväteproblem

Alla som sysslar med avloppsvatten vet att olägenheter ­uppstår vid långa uppehållstider innan avloppet kommer till reningsverket för behandling och rening. Då uppstår giftigt och korrosivt svavelväte som bland annat innebär allvarliga arbetsmiljöproblem och luktproblem för närboende.Det här vet ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Svårt att förenkla kemikalieupphandling

Upphandling av vattenreningskemikalier är ett besvär för många kommunala VA-verk. För två år sedan samlades ­leverantörer och kunder på Cirkulations redaktion för att få igång en dialog om kemikalieupphandling. Nu är det dags att se hur långt dialogen nått.Kemikalier är speciellt. Eller rättare sagt, de ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Fosforåtervinning under utveckling

Det finns idag inga metoder för fosforåtervinning ur slam som kan tänkas fungera bekymmerslöst på merparten av svenska reningsverk. Samtidigt är det full fart på utvecklingen och det kan finnas lösningar runt hörnet.Det är viktigt att från början slå fast att det idag inte finns någon befintlig teknik för ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Alnö under omvandling

Det grävs som aldrig förr på idylliska Alnö i Sundsvalls ­skärgård. 1 700 fastigheter får kommunalt vatten och avlopp i ett av Sveriges största VA-projekt. I projektet ingår även områdena Lubban och Galtström. Den nya Vattentjänstlagen med skärpta miljökrav ligger bakom satsningen. Runt 70 procent av de ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär