Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/12

Cirkulation 5/12

Från branschen: "Vi måste fråga oss hur mycket värt rent vatten är"

Grundvattnet i Skåne i flera fall är påverkat av bekämpningsmedel på grund av mänsklig aktivitet.  Det visar länsstyrelsens rapport ”Grundvattenkvalitet i Skåne län”, som är en utvärdering av provtagningar av grundvattnet 2007 – 2010. Även om halterna i flesta fallen inte är höga så överskrids ändå det ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Från branschen: "Kan detta vara avsikten med vattentjänstlagen?"

Den kommunala rådigheten över den egna kommunens VA-planering riskerar att sättas ur spel. Det blir följden av en nyligen fastlagd dom vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det är inte domens rimlighet i sak som är uppseendeväckande, utan domskälen, ärendets förlopp och dess ­prejudicerande ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Cirkulation frågar: "Samordningen vid översvämningarna har fungerat bra"

Eva Brynolf är avdelningschef vid Länsstyrelsen i Kalmar, med ansvar bland annat för krisberedskapen. I augusti har hon utvärderat hur arbetet med som­marens översvämningar i Småland fungerade.Det var under de första veckorna i juli som stora delar av Småland drab­bades av översvämningar. Långa och ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Kemikaliefri NOM-avskiljning

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vatten­-rening: Nanofiltration med modifierade hålrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour).Inom “Nano4water”-klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Wateraid vill synas inom VA-branschen

Biståndsorganisationen Water­aid Sverige deltar för första gången på en VA-mässa, när de ställer ut i Göteborg 18 – 20 september. Målet är att få kontakter inom VA-branschen.Wateraid startades ursprungligen inom den brittiska VA-branschen och har i Storbritannien ett mycket starkt stöd av ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 5/12

Jordbävning skadade vattensystem i Italien

Jordbävningarna i norra Italien i maj förstörde en av landets mest produktiva delar. Men de farligaste skadorna för området var inte på industrier och hus. Det är på kanalsystemet, som ser till att hela Po-slätten inte hamnar under vatten. Närmare 600 miljoner kronor kommer återuppbyggnaden att kosta.Två ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Renare sjö med biomanipulering

Skånska Ringsjön har under lång tid haft stora problem med algblomningar som en följd av övergödning. Men med hjälp av ett nytt EU-projekt – ”Algae be gone”, vars syfte är att utvärdera och utveckla metoder för sjöres­taurering – kommer Ringsjön i framtiden att ha ett vatten som är av betydligt bättre kvalitet ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Taxorna på väg uppåt

VA-taxorna börjar röra sig uppåt i takt med att antalet förnyelseprojekt ökar. Flera kommuner har höjt VA-taxorna rejält i år. Cirkulation har tittat på årets taxor för att se om det går att urskilja några trender.För drygt två år sedan granskade Cirkulation taxeutvecklingen 2009 i såväl Sverige som våra ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Mikrotunnling löser dagvattenproblem

Genom att använda mikrotunnling slipper Borlänge Energis VA-avdelning bygga ett upp till 13 meter djupt schakt 230 meter genom en kulle. Dag­vattenledningen vid SSAB i Borlänge dras istället genom kullen av borren som river sig fram genom lera, sand och silt.De belgiska arbetslagen arbetar tolv timmar om ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Lyckad rening från läkemedelsrester

En teknik för kombinerad reduktion av fosfor och läkemedelsrester har testats vid Lundåkra reningsverk i Landskrona under vintern. Detta genom att kombinera ozonering med fällning och ­filtrering.Det handlar om att utvärdera tekniker för att reducera bland annat läkemedelsrester ur konventionellt ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 >>