Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/11

Cirkulation 5/11

Från branschen: "Det ligger i allas intresse att göra bra avtal"

Först vill jag gratulera branschens parter till att ni kommit igång med rundabordssamtalen. Tänk om fler branscher kunde göra det! Det är mycket illavarslande om seriösa och erfarna företag väljer att inte lägga anbud på grund av för stränga skallkrav. Det öppnar upp för mindre seriösa aktörer som ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Cirkulation frågar: "Den här sommaren i Skellefteå blev lite speciell..."

Stefan Johansson är Vatten- och avfallschef i Skellefteå kommun. Under sommaren har han och hans personal arbetat med renspolningen av ­vattennätet efter Cryptosporidieproblemen.Hur har arbetet gått under sommaren?– Det har gått bra. Vi har följt planen och periodvis har det till och med gått bättre än ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Ny processteknik vid Lerkils nya reningsverk

Kungsbacka kommuns nya reningsverk i Lerkil har ett ­ovanligt läge och byggs med en helt ny processlösning då biologisk fosforrening kombi­neras med en aktiv returslamprocess, i samma bassäng.Drygt två kilometer från kusten, uppför en backe, på 27 – 28 meter över havet. Det är läget för det nya ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 5/11

Hur mår egentligen EU:s vattenlagstiftning?

Att EU:s vatten inte mår bra, det vet vi. Men hur står det egentligen till med EU:s vattenlagstiftning? För närvarande genomgår den en –Fitness Check–, och nästa år får vi resultatet när EU-kommissionen presenterar sin –Blueprint to Safeguard Europe´s Water–.Ramdirektivet för vatten, med ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Rivstart för nya havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten rivstartar sitt arbete i höst. Sam­tidigt som den nya myndigheten ska byggas upp och ny personal rekryteras väntar flera akuta ­frågor. Cirkulation har pratat med generaldirektör Björn Risinger om myndighetens roll, dess uppgifter och utmaningar.Havs- och ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Italienskt nej till privatisering

Italienarna vill inte ha privata företag inom vattendistributionen. Det visar folkomröstningen i juni. Nu är frågan om parlamentet verkligen kommer att respektera folkets vilja, och om kommunerna har de tio miljarder kronor som behövs för att de ska få kontroll över vattnet igen.Vattendistributionen är ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Unikt samarbete kring Mölndalsån

Modern teknik för övervakning, prognoser och flödesmätning men även samarbete mellan kommuner och dämmeägare. Det är lösningen på problemen med översvämningarna vid Möln­dalsån.Göteborg, Härryda och Mölndal samarbetar om lösningar för att hindra översvämningar från Möln­dalsån. ... Läs mer

Annons:
Wateraid