Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 5/08

Cirkulation 5/08

Läcksökningsteknik i 100-årigt perspektiv

Att skicka dricksvatten genom vattenledningar har alltid inneburit att de ansvariga också måste söka rätt på läckor i ­ledningssystemet. Från den ­senare delen av 1800-talet har utrustningen för läcksökning ständigt förfinats.Den senaste tekniken inom Vatten­för­lustövervakning (VFÖ) innebär att ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Världsutställning om vatten lockar miljoner

Upp till nio miljoner besökare väntas – alla ska de lära sig om vatten. Expo Zaragoza 2008 har som första världsutställning ­någonsin temat –Vatten och uthållig utveckling–.Den klargröna linbanegondolen svävar över Ebro, den gyttjegråa floden som rinner genom Zaragoza. Bortom en krök i floden ligger ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Svensk VA-bransch visar upp sig i Wien

I september samlas 3 000 företag, forskare, tekniker och ­beslutsfattare i Wien på IWA:s stora Världsvattenkongress och utställning. Då passar den svenska VA-branschen för första gången på att visa upp sitt ­samlade kunnande i en gemensam monter.I år är det Wiens tur att vara värdstad för IWA:s stora ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Porträttet: Hans-Olof Larsson – Den ofrivillige vattenvårdaren

Hans-Olof Larsson är något av den ofrivillige vattenvårdaren. Visst är han intresserad och vill driva vattenfrågor – men egentligen är det oftast någon annans jobb.Utvecklingschefen på Munksjö Paper i Billingsfors är nyvald ordförande i Dalslands Kanals vattenvårdsförbund, fast själva ... Läs mer

Cirkulation 5/08

"Okänd" ventil utlöste vattenkatastrof i Nokia

I slutet av november öppnades en ventil av misstag i den finländska staden Nokias avloppsreningsverk och en stor mängd renat avloppsvatten släpptes ut i vattenledningssystemet. Dricks­vattnet i delar av kommunen förorenades och minst 8 000 till 9 000 personer insjuknade.VA-tidskriften Cirkulation ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
Cirkulation 5/08

Bättre återvinning av värme från rötat slam

Sedan några månader tillbaka har kapaciteten på värmeåtervinningen från biogasreaktorn förbättrats vid reningsverket i Kalmar. Äldre och utrymmeskrävande rörvärmeväxlare har ersatts av mera kompakta och effektivare värmeväxlare. Inves­teringen på cirka en miljon kronor har en uppskattad ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Hög kväveavskiljning – låg energiåtgång

Himmerfjärdsverkets anläggning för att behandla rejektvatten med deammonifikation är den första i Sverige. Hög kväve­avskiljning och minskade driftkostnader är resultatet efter ett års inkörning.Deammonifikationsprocessen, eller anam­moxreaktionen som den också kallas, innebär syrefri ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Himmerfjärdsverket sänker sin elräkning

På tre månader minskade Himmerfjärdsverket sin elförbrukning med 17 procent. Orsaken är att tre inloppspumpar har uppgraderats och att en ny gasmotor har installerats. Ännu lönsammare blir det när verket i höst börjar sälja rågas till fordons­bränsleproduktion.Himmerfjärdsverket, som ägs av Syvab, ... Läs mer

Annons:
Wateraid