Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/21

Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Nytänkande kring vatten i Västervik

Västerviks kommun har tagit ett helhetsgrepp och ett nytänkande i frågor som rör vatten. Det innebär en förändrad syn på dagvattenhanteringen och hushållningen med dricksvattnet. För närvarande pågår tre olika projekt. Förutom Gamleby pågår det ett bygge i tätorten Västervik med en ny stadsdel i ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Geotextilduk som bryter ned oljerester

Säffle kommun testar en ny typ av geotextilduk där oljerester (kolväten) kan brytas ned i textilen. Duken har hittills bara använts i några få projekt i landet. När en ny bollhall byggs i Säffle tar VA-ansvariga chansen att testa ny dagvattenreningsteknik för de parkeringsytor som byggts för att kunna ta emot ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 4/21

VA-bransch i medvind

VA-branschen går ekonomiskt mycket bra, enligt en granskning Cirkulation genomfört. Och förutsättningarna för att omsättningarna och vinsterna framöver ökar är också ­mycket bra. Optimismen är hög hos många branschföretag. Men få företag är börsnoterade, vilket kan hämma möjligheten till expansion. ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Minikanaler vittnar om medeltiden

Bland världens äldsta vattenförsörjningssystem som ännu är i bruk finns Bächle i Freiburg im Breisgau placerat i Tysklands varma sydvästra hörn. Minikanalerna som löper längs gatorna i gamla stan anlades under 1100-talet. Bächle kom till för att för att förse hushåll och djur med vatten, samt vara ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Vattenindustrin – nytt namn, ny roll

Cirkulation frågar Med över 50 år på nacken, Varim bildades 1967, så byter näringslivets branschorganisation inom VA-området namn. Ursprungligen skulle dåvarande Varim med elva medlemsföretag utvidga samarbetet mellan konsulter, leverantörer, användare och myndigheter inom vattenrening och ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Artificiell intelligens i vattenverket

Från branschen Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är tekniker som till följd av sina självlärande egenskaper vid bearbetning av stora mängder data lämpar sig för styrning och hjälp vid dricksvattenberedning. Sättet att bearbeta, analysera och lära av informationen är under snabb ... Läs mer

Annons:
Paab 2022