Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/16

Cirkulation 4/16

Kallinge – många obesvarade frågor

PFAS-problemen i Kallinge, Ronneby kommun upptäcktes i slutet av 2013. Sedan dess har Ronneby Miljö och teknik arbetat hårt med problematiken under stark press från oroliga invånare. Sedan juni 2015 levererar vattenverket i Brantafors dricksvatten, berett av råvatten från ny grundvattentäkt i Karlsnäs ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Bräckvatten en lösning för Gotland

För att klara dricksvattenförsörjningen på Gotland i sommar krävs akuta åtgärder. Redan den första april infördes det första bevattningsförbudet, och från den första juni gäller det i princip över hela ön. Eftersom ingen större vattentäkt har kunnat öppnas under de senaste 40 åren vänder Gotland nu ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Märkvärdig VA-anläggning vid Bornsjön

Stockholm Vatten bygger en ny och ganska märkvärdig VA-anläggning vid Bornsjöns strand. Inte ett vattenverk och inte ett reningsverk. Det är ett vattenreningsverk. Det nya vattenreningsverket som byggs vid Bornsjön kommer att ha till huvuduppgift att rena sjövattnet i Stockholms reservvattentäkt. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 4/16

Ny våtmark för kväverening i Östhammar

Karö våtmark i Östhammar invigdes i höstas. Våtmarken tar hand om framförallt kvävereduktion i det utgående vattnet från Östhammars reningsverk. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna nära Östhammar. I kustkommunen Östhammar i Uppland har frågan om hur vattenkvaliteten i ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Lidköping fann rätta platsen för reningsverk

Lidköpings kommun bygger ett helt nytt reningsverk med en ny placering. Det gamla verkets placering låser stadsutvecklingen mot Vänern. Bakom den nya ­placeringen ligger ett gediget utredningsarbete. Lidköping har med en gedigen och annorlunda metod hittat en plats för sitt nya reningsverk. ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Det är redan trångt på golvet på VA-mässan

Cirkulation frågar Henrik Landén är ny mässansvarig för VA-mässan på Elmia i Jönköping som hålls i höst. Intresset för höstens mässa är stort, det börjar redan att bli trångt på den planerade utställningsytan. VA-mässan arrangeras för nionde gången och hålls 27 – 29 september. ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Max-GVB, vad är det?

Från branschen Under den senaste tiden har svenska VA-huvudmän ställt sig frågan hur man ska besvara en uppmaning från EU: Vilken maximal genomsnittlig veckobelastning har de kommunala avloppsreningsverken inom ert verksamhetsområde haft under ­driftåret 2014? På drygt en vecka skulle svar levereras ... Läs mer

Annons:
Wateraid