Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/11

Cirkulation 4/11

Ultrafilter med direktfällning

På Kvarnagårdens vattenverk i Var­berg testas en pilotanläggning för ultrafiltrering. Under försöken har man lagt till ett moment och direktfäller nu över membranet.Pilotförsöket hos Vivab i Varberg handlar om framförhållning. I mätserier över 14 år så ser man att verkets huvudråvattentäkt, sjön Stora ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Från branschen: "Det visar sig tydligt att NoDig-alternativet är starkt förankrat"

NoDig är det internationella samlingsnamnet för schaktfritt ledningsbyggande och den 2 – 5 maj genomfördes NoDig 2011 i Berlin.Idag innehåller arrangemanget ett välfyllt seminarieprogram, en utställning och en mängd visningar av arbetsplatser. Här finns forumet för att länka samman teori och praktik. ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Cirkulation frågar: "Rätt tid att fundera på vad man ska göra med dagvatten"

Gilbert Svensson vid City Urban Water är en av ­drivkrafterna bakom projektet Rent dagvatten. En grupp företag söker bra systemlösningar för dagvatten tillsammans med beställare.Vad är projektet Rent dagvatten?– Det är ett projekt som vi har startat för att ta hand om de krav som EU ställer i och med ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 4/11

Svårtolkade problem med fällning i Karlskrona

Det hjälpte inte hur parametrarna för fällning och avskiljning av flockar än varierades. I januari tvingades personal vid Karlskrona vattenverk att byta fällningskemikalie för att kunna producera ett acceptabelt dricksvatten.Att vattenkemi är något väldigt speciellt är knappast någon nyhet för ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Nya satsningar på ledningsnät

Det rör på sig på ledningsfronten. Det verkar som om en del kommuner börjar göra slag i saken när det gäller att sätta fart på upprustningen av ledningsnäten – behovet har som bekant diskuterats länge.Numera ser vi till och med exempel på kommuner som går ut med taxehöjningar som motiveras med uppgraderingar av ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Kävlingeån – ett föredöme för vattenvården

Som en livsnerv slingrar den sig fram genom det skånska landskapet. Kävlingeån, med hela sitt avrinningsområde, kan idag känna av att forna tiders torrläggningsambitioner bytts ut mot nytänk.Ett 15-årigt samarbete mellan nio kommuner har inneburit att drygt 100 ton kväve och fem ton fosfor per år inte når ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Effektiv fysisk barriär med hjälp av ultrafilter

Ultrafilter är en effektiv fysisk barriär mot mikrobiologiska föroreningar. Satsningen på ­ultrafilter på Lackarebäcks ­vattenverk är den största inves­teringen på Göteborg Vatten sedan verket byggdes 1968.Lackarebäcks vattenverk i Göteborg ska förses med ultrafilter samtidigt som ... Läs mer

Annons:
Wateraid