Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/09

Cirkulation 4/09

Tekniskt fokus: Råvattenintag med lyftbara intagssilar

I Karlskrona har vattenverket fått ett nytt intag för råvattnet från Lyckebyån. Kommunen har valt en konstruktion som gör att intagssilarna går att lyfta.Vattnet i Karlskrona tas sedan tidigt 60-tal från Lyckebyån, strax nedanför den gamla stärkelsefabriken i Lyckeby. Vattnet leddes tidigare in i verket ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Lokal samverkan på Gotland

På Gotland har länsstyrelsen ­tagit vattendirektivets uppmaning om samverkan med lokal­befolkningen på allvar. Genom att variera mötesformerna har Sofia Scholler och hennes ­kollegor lyckats ta tillvara det ­lokala engagemanget och ­inspirerat allt fler att delta i ­arbetet med vattenfrågorna. Det ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Vaggeryd använder UV-ljus ute i nätet

I Vaggeryds kommun används UV för desinfektion inte bara vid vattenverket. Tre tryckstegringsstationer har försetts med egna aggregat.UV-ljusen lyser över, och förgör, såväl goda som onda mikroorganismer på tryckstegringsstationerna i Klevs­hult, Byarum och Hok.– Det var inte några problem med ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 4/09

Porträttet: Patrik Johansson – "Folk trivs för bra inom VA"

Patrik Johansson är i full färd med att njuta av alla nya upptäckter i VA-branschen.Det är mycket att lära när man kommer från ett annat håll.Det är synd att folk trivs så bra i VA-branschen, det gör att så få upp­täcker hur spännande den är. Han säger det med glimten i ögat, Patrik Johans­son, när vi träffas i ... Läs mer

Cirkulation 4/09

400 nya reningsverk för bättre miljöimage

Situationen i södra delen av ­Östersjön har förbättrats något under de senaste tio åren. Enbart längs den polska kusten har det byggts drygt 400 nya reningsverk. Tysk-polska gränsfloden Oder. som rinner i Östersjön, betraktades länge som en kloak. Intensivt gränsöverskridande ­samarbete och framför ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

Annons:
Wateraid