Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/08

Cirkulation 4/08

Nya metoder för avloppsvattenrening

Anaerob rening av avloppsvatten tillsammans med omvänd osmos klarar högt ställda reningskrav och producerar koncentrerad växtnäring med lågt tungmetall­innehåll. Kombineras de i källsorterade system går det också att minska användningen av högvärdig energi jämfört med dagens system. Utvärderingen ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Kretslopp sluts med fosfor ur slamaska

Bränn avloppsslammet, återvinn fosfor och fällningskemikalier ur askan. Håller det lilla Uppsala­företagets teknik vad den lovar kommer dagens slamhantering att förändras.De vita kantiga fosforsmulorna har återvunnits ur den gråbruna askan som bildas när avloppsslammet har förbränts. De består av ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Metangas sprängde slampump i Karlskoga

Metangas vid reningsverket i Karlskoga sprängde iväg hela motordelen till en slampump och skickade upp den i taket. Som tur var inträffade olyckan på en helg då ingen var på plats.Det var första helgen i april som Karlskoga reningsverk drabbades av ett allvarligt olyckstillbud. En flera hundra kilo tung och ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 4/08

Porträttet: Magnus Arnell – Häftigt jobb i framåt bransch

De som till äventyrs är oroliga för generationsskiftet i VA-branschen har förmodligen inte träffat Magnus Arnell i Linköping. Efter det mötet känns det som att den nya generationen kommer att klara sig väl.Magnus Arnell är öppen, intresserad och gruvligt förkyld denna soliga dag på Tekniska Verken i ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Sternö – allt eller inget i fosforavskiljningen

I december 1996 invigdes det då nyuppförda reningsverket på Sternö i Karlshamns kommun. Trots god rening har periodvisa problem med slamflykt medfört överskridande av gränsvärden för fosfor. I år investeras drygt två miljoner kronor på ännu en ombyggnad av processens slamflöden.I Cirkulation 3/97 ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Välutrustat vattenverk klarar bentazonrester

Ozonbehandling, kolfilter, UV-strålning och monokloramin­desinfektion. I Gotlands nya ­vattenverk kombineras en rad för Sverige ganska ovanliga ­tekniker. Målsättningen är att få fram ett biostabilt dricksvatten utan några rester av bekämpningsmedlet bentazon.Den ser rätt oansenlig ut där den ... Läs mer

Annons:
Wateraid