Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/23

Cirkulation 3/23

Tullinge kan får PFAS-rening

De tester av PFAS-rening som genomförts vid Tullinge vattenverk i Botkyrka skulle kunna göra att verket kan tas i drift igen, men mycket utvärdering återstår. Klart är att två av tre testade tekniker fick ner halterna till de kommande gränsvärdena för PFAS i dricksvatten. Det går att rena dricksvatten och ... Läs mer

Cirkulation 3/23

Så här går det till att riva ett reningsverk

Förnyelsen av VA-Sverige innebär att ett antal reningsverk kommer att behöva avvecklas och rivas i en del av kommunerna. Vissa omvandlas till helt nya bostadsområden, ibland centrumnära. Hur går det till? Cirkulation har studerat avvecklingen av Gässlösa avloppsreningsverk i Borås, där man också ... Läs mer

Cirkulation 3/23

Storsjöns framtid ska säkras med dagvattenrening

Tidigare har bara tre av drygt 40 dagvattenutlopp i Östersunds centrala delar renats. Övrigt vatten har i huvudsak mynnat direkt ut i stadens primära vattentäkt, Storsjön. Men nu ska det bli ändring. En av de nya reningsanläggningarna är redan i drift. Till sommaren kommer den öppna dagvattenparken att ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Cirkulation 3/23

Parallellbygge av renings- och vattenverk

Torsby kommun har byggt ett nytt reningsverk och ett nytt vattenverk parallellt. Nu ska den stora skidorten Branäs kunna klara en ordentlig expansion. Reningsverket är igång men det nya vattenverket försenas av uteblivna leveranser för styr- och reglerutrustning. Skidorten Branäs i norra Värmland ... Läs mer

Cirkulation 3/23

Reningsverket i Gnesta skärper säkerheten

Borrhål i avloppsrör, drivmedel i en pumpstation och en patronhylsa med posten – det är några av hoten som reningsverket i Gnesta har fått ta emot det senaste året. Nu vidtar kommunen åtgärder för att få sina anställda att känna sig säkra. I juni förra året upptäcktes hundratals millimeterstora borrhål i ... Läs mer

Cirkulation 3/23

Gemenskap och kompetensbyggande

Cirkulation frågar I slutet av mars höll Föreningen Vatten sin årliga Vattendag med pristagarseminarium, där de sju mottagarna av årets Vattenpriser berättade om sitt arbete. ­Cirkulation passade på att fråga Föreningen Vattens ordförande Magnus Berglund om föreningen och framtiden. Hur ser vardagen ... Läs mer

Cirkulation 3/23

Diskussionen om säkerhet fortsätter

Från branschen Ni får fan skärpa er! Det var rubriken på ett mejl till Cirkulation, som vi publicerade i Cirkulation 2/23. Flera kunniga personer i och utanför VA-branschen har diskuterat frågan på sociala medier. »Hur tänker ni när ni sammanställer och publicerar er lista med ’Nyckelpersoner i ... Läs mer

Annons:
Wateraid