Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 3/22

Cirkulation 3/22

Vatten från Vättern till slätten

Arbetsflödena hos Vätternvatten håller på att skruvas upp. Projektet med att leda Vätterns vatten till stora delar av Örebro län är inne i den första fasen av tre och organisationen växer. Vätterns vatten lockar kommunerna i Örebro län. Från kontoret i KF:s gamla nedlagda skofabrik i Örebro, arbetar ... Läs mer

Cirkulation 3/22

Århus vill ta täten

Århus på Jylland i Danmark fortsätter sina högtflygande planer kring modern avloppshantering där verken blir produktionsanläggningar. Vi tittade närmare på den omfattande renoveringen av Egå reningsverk för sex år sedan, och nu har vi kollat hur det har gått. I dagens plan finns också att bygga en ännu ... Läs mer

Cirkulation 3/22

Smartare VA när info kan användas

VA-branschen måste bli smartare och samarbeta mer. Det finns ingen mening med att alla ska uppfinna hjulet när det redan är uppfunnet och går att hitta, inte minst på industrisidan. Roslagsvattens nya grupp för Produktionsteknik ska göra praktisk digitalisering enklare. Digitalisering på alla plan ger ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Cirkulation 3/22

Storsatsning på personalen i Gislaved

Nu kommer en del av den nya personalbyggnaden vid Gislaveds avloppsreningsverk att drivas av väder och biprodukter från reningsverket. För första gången på 50 år får VA-avdelningen en ny personalbyggnad och då gjordes dessa smarta teknikval. Cirkulation fick möta mycket stolt personal. Den ursprungliga ... Läs mer

Cirkulation 3/22

VA-mässan en chansning som gick hem

VA-mässan, som hölls de sista dagarna i mars, gladde många deltagare. Det var lite av en chansning att våga hålla mässan så tidigt efter pandemin men chansningen gick hem. Hela 237 företag från 15 länder hälsade VA-branschen välkommen till Jönköping under de tre sista marsdagarna. Strax under 5 000 personer ... Läs mer

Cirkulation 3/22

Utvecklingsprogram öppnar möjligheter

Cirkulation frågar Richard Mutabazi är en av de yrkespersoner inom vattenområdet som deltagit i kapacitetsutvecklingsprogrammet Suwas, Sustainable Urban and Sanitation (se också Cirkulation 2/22). Richard Mutabazi deltog i Suwas-programmet 2017. Programmet finansieras av Sida för att stärka ... Läs mer

Cirkulation 3/22

AOC och dess roll i distributionsnät

Från branschen För att kunna leverera ett mikrobiologiskt säkert dricksvatten av hög kvalitet bör det vara biologiskt stabilt under distribution. En exakt definition av vad det innebär saknas men underförstått ska vattenkvaliteten inte försämras mellan vattenverk och tappkran. AOC är ett mått på den ... Läs mer

Annons:
Wateraid